De Boodschap
Kabinet van de President

Suriname en Brazilië voeren vervolg gesprekken over verscherping Cyber Security en aanpak digitale veiligheid

De presidentiële veiligheidsdelegatie van Brazilië is momenteel in Suriname op werkbezoek bij
het directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Het doel is om de bilaterale samenwerking tussen
beide landen op het gebied van cyber criminaliteit & preventie te verbeteren. In navolging van
het bezoek van de delegatie in 2018 zal de bestaande Memorandum of Understanding (MOU)
worden herzien.

Bankfraude, Creditcard fraude, Hacking, Cyber Terrorisme, Internet Oplichting, Phishing (Het
per mail hengelen naar informatie door criminelen) en DDoS-aanvallen (een website of
internetdienst onbruikbaar te maken) zijn allemaal zaken die gerapporteerd worden aan de
de CSIRT (Cyber Security Incident Response Team) van het DNV. Met de wereldwijde cyber
criminaliteit en de recente ontwikkelingen op het gebied van technologie, is het noodzakelijk
dat beide landen de bestaande MOU herzien.

Het Directoraat Nationale Veiligheid zal samen met haar Braziliaanse cyber counterpart in de
periode van 5 december – 9 december 2022 uittrekken om strategieën te bedenken en uit te
werken op het gebied van Cyber Security en die vast te leggen.

De directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), Shivanand Ramlall, benadrukte
het belang van de samenwerking op het gebied van cyber security. De bereidwilligheid van de
Braziliaanse delegatie om technische ondersteuning te bieden, wordt daarom geapprecieerd.
Ook merkte hij op dat de regionale samenwerking op het gebied van Cyber Security, mede
bijdragen aan het succes ter bestrijding van Cybercriminaliteit in Suriname. Bedrijven en
overheden worden dagelijks geconfronteerd met aanvallen op hun digitale systemen. Met de
oorlog tussen Rusland en Oekraïne is de druk op digitale veiligheid verder verzwaard.

Het directoraat roept de gemeenschap op waaronder ook bedrijven in de verschillende
sectoren melding te maken indien zij slachtoffer zijn geworden van elke vorm van
cybercriminaliteit. De melding kan verzonden worden via Meldpunt – DNV Cyber Security Incident Response Team (csirt.sr)