De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

AWJ en VSB benadrukken belang sociale dialoog en samenwerking

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), heeft de nieuwbakken voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Rekha Bissumbhar op maandag 5 december 2022 ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Bij deze gelegenheid hebben partijen de intentie uitgesproken om de goede samenwerking met elkaar te continueren. De minister gaf aan dat de VSB als de meest representatieve werkgeversorganisatie in ons land wordt beschouwd door de International Labour Organisation (ILO) en de International organisation of Employers (IOE) en mede daarom ook als zodanig wordt erkend door het ministerie.

De bewindsman benadrukte het belang van sociale dialoog tussen de vakbeweging, de werkgeversvertegenwoordiging en het ministerie in het streven naar uiteindelijk verhoging van het welzijn van zowel werkgevers als werknemers met hun gezinnen. In dit verband verwees hij naar het concept van Decent Work, waarvan sociale dialoog een van de voornaamste pijlers is. Dankzij de inzet van de sociale partners, waarover hij zeer tevreden is, staat Suriname volgens hem aan de vooravond om het derde Decent Work Country Programme te ondertekenen met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), waardoor dit programma vanaf januari 2023 geïmplementeerd kan worden.

De bewindsman noemde als belangrijke doelen voor 2023 ook de operationalisatie van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP), omdat hiermee een boost gegeven kan worden aan de groei van de economie. Voorts zal de bijdrage van dit centrum direct resulteren in het verbeteren van innovatie en productiviteit in Suriname. Vooral micro, kleine en middelgrote ondernemingen zullen volgens hem profijt hebben aan dit centrum. De ILO is bereid om assistentie te verlenen bij het operationaliseren van het centrum, inclusief het aantrekken van externe deskundigen om het opstartproces te begeleiden en aan te sturen.

Ook de operationalisatie van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) haalde de bewindsman aan als een belangrijk doel voor 2023. Mac Andrew informeerde de VSB, dat in dit kader onlangs een manager is aangetrokken om leiding te geven aan het proces, inclusief het geven van voorlichting aan de samenleving. De minister brak wederom een lans voor de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) door te wijzen op het belang van dit instituut voor het verzorgen van vakopleidingen.

De nieuwe VSB-voorzitter is op een lijn met de minister voor wat betreft dialoog en samenwerking met de sociale partners. De Voorzitter benadrukte evenwel dat het functioneren van het Tripartiet Overleg geëvalueerd moet worden en dat alle sociale partners zich terug moeten kunnen vinden in de structuur en gestelde doelen. Bissumbhar verklaarde dat de doelstellingen van het CIP met betrekking tot innovatie en productiviteitsverhoging volledig passen in de visie van de VSB, aangezien de vereniging zich sterk zal blijven maken voor de ontwikkeling van het ondernemerschap, maar ook de verbetering van het ondernemingsklimaat. Ook het belang van de SAO werd onderkend en de voorzitter benadrukte, dat er momenteel een schaarste is aan lassers, waarover dringend gesproken moet worden. De VSB-voorzitter vroeg ook aandacht voor de zorgpunten met betrekking tot de Wet ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs en de voor bedrijven onbetaalbaar wordende zorg.