De Boodschap
Openbare Werken

Ingebruikname Verkeerslichten Hoek Gemenelandsweg en Johan Adolf Pengelstraat

Onlangs heeft de officiële ingebruikname van de verkeerslichten op het kruispunt van de Gemenelandsweg en de Johan Adolf Pengelstraat plaatsgevonden. Minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, benadrukte het belang van verkeersveiligheid en bedankte alle betrokkenen voor hun inzet. Naar aanleiding van klachten van burgers heeft de regering besloten om extra gelden vrij te maken voor het vervangen van verkeersborden, het aanbrengen van betere wegmarkeringen en het vernieuwen van verkeerslichten. Het geloof is dat een goede infrastructuur, inclusief duidelijke wegmarkeringen en verkeerslichten, de verkeersveiligheid zal verbeteren en het aantal verkeersongevallen zal verminderen.

Volgens Ajai Soekhradj, hoofd afdeling Mobiliteit en Veiligheid vormen deze verkeerslichten een essentieel onderdeel van een groter project dat gericht is op het verbeteren van de verkeersveiligheid in Paramaribo. Het project omvat het leveren, installeren en operationeel maken van vijf verkeerslichten op strategische locaties in de stad. De andere locaties waar de verkeerslichten vervangen zullen worden zijn; hoek Jagernath Lachmonstraat en Coesewijnestraat, hoek Johan Adolf Pengelstraat en Dr. Sophie Redmondstraat, hoek Steenbakkerijstraat en Domineestraat, hoek Molenpad en Fred Derbystraat

De meeste verkeerslichten in Suriname zijn dringend aan vervanging toe, waarvan sommige al sinds 2007 in gebruik zijn, en zelfs enkele daterend uit 1987. De vervanging is noodzakelijk om het verkeer soepeler te laten verlopen en de veiligheid te verbeteren.

Potency Sur, die verantwoordelijk is voor de oplevering van het project, heeft gezorgd voor de installatie van moderne apparatuur, waaronder automatische kasten, volledig LED-verkeerslichten, nieuwe junction boxen, tellers en vervanging van bekabeling. Het project verliep succesvol dankzij een goed georganiseerd proces.

Het ministerie van Openbare Werken zet zich in om de achterstand in verkeersveiligheid snel in te halen, met bijzondere aandacht voor de omgeving nabij scholen. De verbeteringen zullen bijdragen aan een veiliger verkeer in heel Suriname.