De Boodschap
Openbare Werken

Startsein voor het bezanden van wegen te Bernharddorp

Op vrijdag 12 april 2024 werd het startsein gegeven voor het bezanden van zandwegen te Bernharddorp in het district Para. Het bezanden van de wegen zal worden uitgevoerd met een mix van basecourse, savannahzand, lateriet en klinkzand. Het doel hiervan is om de wegen te verharden en te verbeteren, wat cruciaal is voor de mobiliteit en veiligheid van de gemeenschap.

Vikash Moenna, onderdirecteur Droge Civieltechnische Werken benadrukte in zijn toespraak het belang van het regelmatig onderhouden van onverharde wegen. Er is een contract getekend met aannemingsbedrijf Suram N.V., dat de zandwegen van Bernharddorp voorzien zullen worden van 3000 m³ mixmateriaal.

Humprhey Tjon, Kapitein van Bernharddorp, is het ministerie van Openbare Werken dankbaar dat de wegen van het dorp bezand zullen worden. “We bedanken minister Riad Nurmohamed, dat hij zelf is komen oriënteren. Dit is nog nooit voorgekomen”, aldus de kapitein.

Riad Nurmohamed, minister van Openbare Werken, benadrukte dat het bezanden van de wegen vele jaren niet is uitgevoerd. “De regering zal de infrastructuur in verschillende districten aanpakken, met plannen voor verdere verbeteringen zoals het geplande asfalteringsprogramma. “Ik vraag even geduld, dit zijn de eerste grote stappen die worden gezet naar een betere infrastructuur”, aldus de bewindsman.