De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Innovation Fair Nickerie 2023

Op 1 december 2023 organiseert het directoraat Technologische Innovatie (DTI) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), een Innovation Fair in het district Nickerie en wel in de zaal van het Zandbedrijf M. Goedar aan de Van Idsingaweg # 26

Het project heeft als doel om het belang van Innovatie binnen het ondernemersklimaat te bevorderen en jongeren en startende ondernemers te motiveren om te ondernemen op een Innovatieve wijze, waardoor er op een simpele manier effectief en efficiënt ondernomen kan worden. Vervolgens wordt de cruciale rol van innovatie benadrukt om duurzaam te kunnen ondernemen, maar tegelijkertijd worden de jongeren en de startende ondernemers geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van technologische innovatie en de toepasbaarheid daarvan in praktijk middels tentoonstellingen.

De Innovation Fair is een 1-daagse activiteit die voortvloeit uit een samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname (FTeW), UNASAT, PTC en Van Guard Community College. Er zullen ook vertegenwoordigers van organisaties aanwezig zijn die zich bewegen op het vlak van Innovatie zoals Probitas, IoTLab en Codettes. Op deze dag zullen de verschillende instituten presentaties houden over hun huidige activiteiten op het gebeid van technologische innovatie en zullen er tentoonstellingen worden gepresenteerd, waar de bezoekers kunnen waarnemen hoe de innovatieve ideeën in de praktijk zullen werken.

De onderwerpen die tijdens deze Fair aan de orde komen zijn:

 • IoT for Beekeeping
 • Mission Drone
 • Visionary Hands – Sign Language Glove
 • Agrnomie Producten en Food producten
 • Automatic Pant Watering System
 • Inzaaimachine
 • E-Flows (Early Flood Warning System)
 • Scanfrege (conveyor belt die groenten en fruit kan scheiden)
 • Auto Coconut Grater
 • Drone toepassing in Agro & Certificering
 • Mini Fablab – 3D printer, Laser Cutter, CNC, Plotter, Fab Academy prototypes
 • Imker & Bijenhouderij
 • Hydroponic Systeem Waterpomp toepassing (12 VDC)
 • Arduino gedreven Greenhouse (automatische lichten automatisch aan, luchtvochtigheid wordt gemeten etc.)
 • Mini-proces operator, eigen gebouwde versterker)
 • En ook zelfgeproduceerde eindproducten (kokosmeel, kokosolie).

Het Directoraat Technologische Innovatie beoogt met deze Innovation Fair om de innovatieve ideeën van studenten te promoten en te brengen in de industrie, zodat ondernemers de innovatieve ideeën kunnen implementeren binnen hun organisaties om zodoende duurzaam en efficiënt te ondernemen. Het directoraat is tevens voornemens om deze Innovation Fair te houden in alle districten in Suriname, zodat ondernemers en jongeren kunnen worden gemotiveerd om innovatief te denken en te ondernemen in Suriname.