De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Protocolbureau Nederland verzorgt training in Suriname

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft in de periode van 13 tot en met 17 november 2023 een protocol training verzorgd voor functionarissen van diverse instanties. Deze training is verzorgd in samenwerking met het Kabinet van de President met de ondersteuning van het Protocolbureau van het Koninkrijk der Nederlanden.

Voorafgaand aan de protocol training heeft er op 10 november 2023 een ‘High Level Political Training’ plaatsgevonden, waarin leidinggevenden van het Kabinet van de President, het ministerie van BIBIS en het ministerie van Defensie hebben geparticipeerd.

Onderdelen die tijdens de protocol training werden behandeld zijn, onder andere, de procedure bij de aanbieding van geloofsbrieven, het proces van beëdiging en installatie van de ambassadeur, beveiliging van staatshoofden tijdens officiële evenementen, de rol van de pers en tolken en internationaal protocol bij internationale conferenties. Verder zijn er casestudies aan de orde gekomen over inkomend hoog bezoek, vlaggenprotocol, begroeting, plaatsing bij vergaderingen en lunches, speeches, cadeaus, vertrek alsook over internationaal protocol bij internationale conferenties.

Daarnaast kwam ook aan de orde de cultuurverschillen die een rol spelen bij protocol, bijvoorbeeld de manier van begroeten; dresscodes voor diverse gelegenheden; etiquette, zoals de houding bij het zitten, lopen bij een officiële vergadering, management plaatsing, met name, het coördineren van zitplaatsen aan de hand van de lijst van genodigden; verlenen van assistentie bij het ondertekenen van documenten; de rangorde van hoogwaardigheidsbekleders welke ook per land kan verschillen en de verschillende typen bezoeken zoals staatsbezoek, officieel bezoek, werkbezoek en privébezoek.

Het Protocolbureau is een gerenommeerd bureau en biedt programma’s aan over protocol, etiquette, diplomatie, strategisch relatiemanagement en netwerken, geleid door gerenommeerde internationale experts en praktijkdeskundigen. Deelnemers aan de training waren functionarissen van het kabinet van de president, het kabinet van vicepresident, De Nationale Assemblee, de ministeries van Defensie, Justitie en Politie en BIBIS. De trainees ontvingen aan het eind van de training een certificaat. Er zal eind augustus 2024 ook een Handboek over Protocol, met de focus op Surinaamse gebruiken en gewoonten, worden afgeleverd.