De Boodschap
Kabinet van de President

Internationale erkenning en activiteiten laboratorium OW

Medewerkers van de afdeling Laboratorium Grondmechanica en Bouwmaterialenonderzoek bezig met veldwerkzaamheden

Het Laboratorium Grondmechanica en Bouwmaterialenonderzoek is een afdeling die ressorteert onder het ministerie van Openbare Werken. Vijata Doelam, hoofd van het Laboratorium legt desgevraagd uit wat de primaire taak is van deze dienst, die bestaat uit het onderzoeken van diverse mengsels, grondsoorten en bouwmaterialen die gebruikt worden bij civieltechnische en bouwkundige projecten.

Doelam zet het traject uiteen door aan te geven dat door diverse onderzoekingen wordt nagegaan of de materialen voldoen aan de eisen voor het gebruik van de eerdergenoemde producten bij diverse projecten. Er zijn laboratoriummedewerkers die belast zijn met voornamelijk de voorbereidende fase van het onderzoek en de grond mechanische analisten voeren de testen uit. Dit heel proces wordt overzien door een speciaal controlesysteem, dat erop toeziet dat de testen normconform, accuraat en betrouwbaar zijn uitgevoerd. Na het uitvoeren van de testen wordt een rapportage uitgebracht welke de klant vervolgens gepresenteerd krijgt.

Het lab is ten eerste bedoeld om testen uit te voeren voor het ministerie van Openbare Werken, waar zij onder vallen. Daarnaast worden er ook testen uitgevoerd in opdracht van andere ministeries en instanties, aannemers, grote bedrijven, maar ook individuen kunnen gebruik maken van de technische mogelijkheden die de kwaliteit van producten die zij gebruiken, te laten testen. Natuurlijk zijn er kosten aan verbonden, maar wel betaalbaar en zeer concurrerend in de branche. Het Lab-hoofd benadrukt dat in december 2019 het Laboratorium formeel ISO-9001-2015 gecertificeerd is door Kiwa-Nederland, een internationaal bedrijf dat is gespecialiseerd in productiesystemen en personencertificatie.

De certificering geldt voor 3 jaren, waarbij elk jaar een steekproef wordt uitgevoerd. De Nederlandse organisatie wordt in november 2020 in ons land verwacht, waarbij zal worden nagegaan of het systeem welke in elkaar is gezet nog functioneert volgens de afgesproken normen. Wordt dat positief bevonden, wordt de certificering verlengd, blijkt dat niet het geval te zijn, wordt de certificering ingetrokken. Vervolgens bestaat de afdeling uit personeelsleden die getraind zijn in het gebruik van geavanceerde apparatuur, vandaar dat het Lab het niet onder doet voor internationale bedrijven in dezelfde branche.