De Boodschap
Kabinet van de President

ISP-team doet verslag aan president Santokhi

Presentatie Integraal Sociaal Programma #RA1photography contact / follow us on FB & insta Snap: ra1_photography mob/ app 597 8626446

President Chandrikapersad Santokhi is geïnformeerd over de stand van zaken van het Integraal Sociaal Programma (ISP) gepresenteerd door Mark Rommy, coördinator van het ISP. Dit heeft plaats gevonden op donderdag 1 februari 2024 op het Kabinet van de President. Bij die gelegenheid waren minister Stanley Raghoebarsing van het ministerie van Financiën en Planning, deskundigen van het coördinatie bureau en het team van het integraal sociaal programma aanwezig. 

Als onderdeel van de presentatie heeft Rommy gedemonstreerd via Gov.sr de in kaart gebrachte personen die een uitkering ontvangen op te zoeken. Het is de bedoeling om de achterstanden, ontstaan bij de uitbetaling van sociale uitkeringen en uitvoering van sociale projecten, in de komende maand versneld in te lopen. Het staatshoofd is tijdens de presentatie geïnformeerd over de stand van zaken onder andere over targets die gehaald zijn, resultaten over de achterstallige sociale uitkering en projecten die binnen het sociaal programma worden uitgevoerd. Opmerkelijk is dat de groep mensen met een beperking groter is dan de groep die koopkrachtversterking ontvangt.

Mark Rommy heeft namens het team de president geïnformeerd over hetgeen reeds is uitgevoerd, wat in de uitvoering is en waartoe er gewerkt moet worden. Verder meldt hij dat er een meeting is geweest met het technisch team van het IMF en dat er gewerkt wordt aan de uitgangspunten van het IMF voor het behalen van een betere score bij de volgende review. Daarnaast is besproken hoe de tekorten aan te pakken.

“Er moet nog een doelgroep aan het ISP toegevoegd worden en dat zijn de studenten” zegt president Santokhi. Het staatshoofd laat weten dat er voldoende financiële middelen zijn om de kwetsbare groepen te beschermen. “Alleen moet ervoor gezorgd worden dat het programma deze groepen opvangt en dat de uitvoering effectief is”, voegt hij eraan toe. Verder heeft het staatshoofd gevraagd zoveel mogelijk te communiceren met de doelgroepen en hen goed te informeren. “Ik reken op de deskundigheid van eenieder voor een structurele aanpak van het sociaal programma en de daaraan gekoppelde projecten” aldus het staatshoofd.