De Boodschap
Kabinet van de President

Jeugdbeleid blijft hoge prioriteit voor president

Naar aanleiding van een nieuwsbericht van een mediahuis waarbij ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de president van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi, een meeting met het bedrijfsleven en de vakbeweging, boven het Nationaal Jongerencongres zou hebben geprevaleerd, maakt het Kabinet van de President bekend, dat de daadwerkelijke reden van de afwezigheid van de president op het Nationaal Jongerencongres, gelegen heeft in het feit dat het programma van de eerste openbare vergadering van de Jeugdraad Suriname is uitgelopen, waardoor het Nationaal Jongerencongres op een later tijdstip is begonnen dan aanvankelijk was gepland.

Zowel de eerste openbare vergadering van de Jeugdraad Suriname als het Nationaal Jongerencongres is op zaterdag 12 augustus 2023 in de Congreshal gehouden. Nadat de minister van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken, Steven Mac Andrew, telefonisch advies heeft gegeven aan de president, is afgesproken dat de minister namens de president het woord zou voeren. De president kijkt uit naar het verslag over het succesvolle congres, om samen met de stakeholders in overleg te treden over de bevindingen en aanbevelingen.

Het jongerenbeleid staat hoog op de agenda van de president en binnenkort zal de president ook werken met een jongerencomité vanuit het Kabinet van de President. De groep zal ondersteuning bieden aan jongeren in geheel het land.