De Boodschap
Openbare Werken

Kolkenzuiger wederom in gebruik genomen te Morgenstond

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft in samenspraak met stichting “Beter Wonen” te Morgenstond in Paramaribo-Noord een kolkenzuiger, nadat deze was hersteld, wederom in gebruik genomen. Dit deel van de hoofdstad teistert al jaren met wateroverlastproblemen. In dit kader nam de stichting samen met buurtbewoners van Morgenstond het initiatief, een kolkenzuiger van OW die inactief was, te repareren en in bruikleen in te zetten. Op zaterdag 19 februari 2022 tekende OW-minister Riad Nurmohamed de leenovereenkomst met de stichting.

Santosh Soman, OW-directeur Civiel Technische Werken (CTW) voerde aan dat de betreffende kolkenzuiger reeds geruime tijd inactief en afgeschreven was. Na het voorstel van de stichting en buurtbewoners van Morgenstond om de machine te repareren en formeel tijdelijk over te nemen, werd meteen een besluit genomen. De CTW-directeur is derhalve ingenomen met deze bijzondere samenwerking en benadrukte dat de pompgemalen en sluizen te Morgenstond, Clevia, Citrusplantage en Leonsberg gauw worden gerenoveerd, zodat het overtollige water makkelijker kan worden afgevoerd. Er is onlangs al een aanbesteding hiervoor gehouden en zijn de pompgemalen ook in de gunningsfase. De contracten zullen worden getekend alvorens wordt overgegaan tot de rehabilitatiewerkzaamheden.

Minister Nurmohamed benadrukte het uitvoeren van projecten in Public Private Partnership (PPP), in het bijzonder voor het oplossen van infrastructurele problemen in heel Suriname. In dit kader wordt hard gewerkt aan wetten over verlaten percelen en gebouwen die aan verandering toe zijn. Om deze acties te implementeren, is de hulp van buurtbewoners heel cruciaal om specifiek aan te kunnen geven waar deze verlaten percelen en gebouwen zich bevinden. Dit zodat het ministerie van Openbare Werken kan optreden voor een betere woonomgeving. Het ministerie heeft veel werk te verrichten, maar door burgerparticipatie kunnen problemen veel sneller oplost worden. Dit soort initiatieven zijn daarom van essentieel belang. “Dit moet zeker een voorbeeld van betekenis zijn voor andere buurten of woonwijken”, aldus de bewindsman.