De Boodschap
Kabinet van de President

Omicron vanaf eind december overheersende Covid-19-variant

Dokter Bernardo Panka

Omicron is vanaf eind december de meest overheersende Covid-19-variant in Suriname. Op basis van analyses van testmateriaal dat naar Nederland werd gestuurd, is komen vast te staan dat omicron de delta variant helemaal heeft teruggedrongen. Delta is vanaf juli 2021 tot december overheersend geweest, maar vanaf omicron eind 2021 haar intrede deed, is er een verschuiving merkbaar. In de laatste week van januari is er volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, overwegend omicron aangetroffen in het testmateriaal. De bewindsman sprak op zondag 20 februari 2022 tijdens een Covid-19-persconferentie, waar hij het opheffen van het uitgaansverbod per 21 februari aangekondigde.

Suriname heeft vanaf Covid-19 in maart 2020 haar intrede deed, vijf golven gekend waarbij bij elke golf de besmettingen steeds groter werden. De derde en vierde golf duurden veel langer, maar het aantal besmettingen in de huidige vijfde zijn vele malen hoger geweest. Daarentegen zijn in de derde en vierde golf de meeste personen overleden. Karakteristiek voor omicron in de vijfde golf is dat deze milder verloopt en ook snel terugloopt. Verder hebben natuurlijke immuniteit (door middel van infectie) en kunstmatige immuniteit (door middel van vaccinatie) ook eraan toe bijgedragen dat de vijfde golf thans een dalende trend kent.

In het tweede kwartaal van 2020 hebben grotendeels personen in de leeftijdsgroep 40-65 jaar het leven gelaten als gevolg van Covid-19. In het eerste kwartaal van 2022 bleek er een verschuiving te zijn naar de leeftijdsgroep 65+, waardoor gesteld kan worden dat omicron grotendeels kwetsbare personen noodlottig is geweest. Minister Ramadhin zegt dat er beleid hierop gericht zal worden om zoveel mogelijk levens te besparen. Hij merkte op dat vanaf de intrede van het virus in Suriname, veel van de bevolking is gevraagd en haar geduld op de proef is gesteld door middel van maatregelen. De regering heeft altijd geprobeerd dusdanige maatregelen in place te hebben waarbij zij met partners en deskundigen zowel lokaal als internationaal getracht heeft het beleid dusdanig in te richten om Covid-19 zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. Zij heeft er daarom niet voor geschroomd, maatregelen te treffen om de situatie onder controle te houden.

Dokter Bernardo Panka merkte als woordvoerder van het Outbreak Managementteam (OMT) op dat zich in de afgelopen periode een daling in het aantal besmettingen alsook het aantal ernstige zieke personen heeft ingezet. Ofschoon het aantal geïnfecteerden hoog is geweest, heeft dit zich niet vertaald naar het aantal ziekenhuisopnames. Verder hoefden het aantal ICU-bezettingen niet te worden uitgebreid, waardoor volstaan kon worden met het huidige aantal bedden. Ook in eerste lijn monitoring door huisartsen bleek dat omicron een milder verloop had. Dokter Panka zegt dat momenteel 50% van de bevolking is gevaccineerd, terwijl een deel natuurlijke immuniteit heeft weten op te bouwen. De huidige situatie geeft volgens hem ruimte om na te gaan hoe wij als samenleving met Covid-19 moeten omgaan en beleid daarop toepassen.