De Boodschap
Kabinet van de President

Uitgaansverbod opgeheven, code paars omgezet naar oranje

De regering heeft op advies van het Outbreak Managementteam (OMT) besloten het uitgaansverbod per maandag 21 februari op te heffen. Dit deelde minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid mee tijdens een op zondag 20 februari belegde persconferentie. Eveneens is besloten de code paars op basis van de huidige epidemiologische situatie om te zetten naar code oranje, terwijl voor ziekenhuizen is afgestapt van de code zwart. Het onderwijsproces wordt ingaande maandag genormaliseerd. De bewindsman benadrukte dat het opheffen van het uitgaansverbod geenszins betekent dat de preventieprotocollen worden weggezet. Die zullen nu juist leidend zijn bij de handhaving.

Verder is besloten de samenscholing welke was gesteld op 10 personen en het aantal personen bij uitvaarten en rouwzitting van 25 personen, elk terug te brengen naar 50 personen. Minister Ramadhin benadrukt dat er geen tijdlijn verbonden is aan het versoepelen c.q. opheffen van de maatregelen. Afhankelijk van de ontwikkelingen na 21 februari en bij drastische veranderingen van de epidemiologische situatie zal de regering zich altijd met deskundigen beraden om weer strikter de maatregelen te gaan aanpassen. Hij waarschuwt dat feesten en super spreading events niet zijn toegestaan. Het ministerie van Volksgezondheid zal in de komende periode samen met haar deskundigen via een werkplan werken aan een aantal flankerende zaken, te weten: het testbeleid en het vaccinatieprogramma, het quarantaine- en isolatiebeleid en een communicatieplan.

Volgens de bewindsman is het uitgaansverbod oftewel de avondklok in de afgelopen periode gebruikt als belangrijke maatregel om bewegingen in de samenleving en daarmee toename van het aantal besmettingen te minimaliseren. Dit verbod wordt thans op basis van de huidige ontwikkelingen opgeheven. Minister Ramadhin zegt dat dit verbod heeft gewerkt, maar dat nu gesteld kan worden dat het in stand houden hiervan geen additionele bijdrage levert aan de huidige ontwikkelingen binnen de vijfde Covid-19-golf. Hij zegt dat met deze maatregelen deskundigen en het ministerie nu juist meer werk hebben voor wat betreft monitoren en evalueren. Op basis hiervan zal worden besloten of er verder wordt aangepast of teruggegaan naar de vorige situatie.

De regering is vooralsnog niet bevreesd en vertrouwt erop dat versoepeling van de maatregelen verantwoord is. Uiteraard speelt, aldus minister Ramadhin, de eigen verantwoordelijkheid van de samenleving ook een belangrijke rol in het structureel aanpakken van Covid-19. Het is de regering menens Covid-19 te gaan incorporeren in de reguliere gezondheidsvraagstukken. Minister Ramadhin merkt op dat Covid-19 een te voorkomen infectieziekte is. Men kan het voorkomen door zich te houden aan de MoHanA-protocollen te houden. Ernstige complicaties of sterfte kunnen voorkomen worden door vaccinatie. Hij vermeldt dat het ministerie recentelijk een partij van ruim 226.800 doses Pfizer via een donaties van de Verenigde Staten van Amerika en de Caribbean Public Health Agency (CARPHA) heeft ontvangen. Deze zullen worden ingezet om de samenleving verder te beschermen.