De Boodschap
Kabinet van de President

KPS geeft inzage in aanpak criminaliteit

Het Korps Politie Suriname (KPS) zit niet stil. We werken met de beschikbare middelen aan een stabiele veiligheidssituatie in de Republiek Suriname. Zo sprak commissaris van politie Bryan Isaacs tijdens een persconferentie op donderdag 31 augustus 2023 in het perscentrum van het Kabinet van de President. Tijdens dit persmoment zijn functionarissen van verschillende politie-eenheden ingegaan op het criminaliteitsvraagstuk, terwijl ook statistieken werden gepresenteerd.

In het kader van het afleggen van verantwoording aan de samenleving heeft het KPS de statistieken van aangepakte cases gepresenteerd. De presentatie van de verschillende politie-eenheden zoomde in op de aanpak van de verruwde criminaliteit. Hierbij zijn onder andere de resultaten van het werk van de opsporings- en interventie eenheden van korps getoond. “Als law enforcement zitten we niet stil. Wij werken met de tools die beschikbaar zijn onder de veiligheidsdiensten”, aldus Isaacs.

Binnen de verschillende politie-eenheden worden zowel preventieve als repressieve maatregelen getroffen. In de preventieve sfeer wordt er met name gewerkt aan voorlichting naar de gemeenschap. Dit in samenwerking met buurtmanagers en schoolhoofden in stad en districten. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het trainen van personeel. Het KPS acht het belangrijk het vertrouwen van de samenleving te winnen. Er wordt daarom hard gewerkt om het veiligheidsgevoel terug te brengen in de gemeenschap.