De Boodschap
Defensie

Legers Suriname en Guyana voorstander van jaarlijkse RRIM

Naast Brazilië en Frans-Guyana is Suriname ook voorstander van een jaarlijkse bilaterale vergadering met Guyana, waarbij de twee landen afspraken kunnen maken met betrekking tot de militaire samenwerking. “Hiermee kunnen wij dan een complete regionale veiligheidszone creëren, waarbij zowel het oosten, westen en zuiden zijn afgebakend”, benadrukt kolonel Henri van Axeldongen, de waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger. De Guyanese legerbevelhebber, brigadier Godfrey Bess, bracht van 16 tot en met 18 februari 2022 een tegenbezoek aan de Surinaamse defensieorganisatie.

Er zijn diverse veiligheidsaspecten aan de orde gekomen, waaronder ook de samenwerking bij de grens tussen de legereenheden van beide landen. Verder is er gesproken over gezamenlijke opleidingen, oefeningen,  sportactiviteiten en de aanpak van milieudreigingen en illegale mijnactiviteiten. Defensie Suriname heeft reeds lang een voorstel gedaan voor het aangaan van een ‘bilateral defense agreement’ tussen beide landen. Een jaarlijkse Regional Meeting for Military Exchange (RRIM) met Guyana kan pas plaatsvinden, wanneer deze agreement op beleidsniveau door beide landen is ondertekend.

De delegatie was donderdagochtend ook te gast bij minister Krishna Mathoera van Defensie. Volgens de bewindsvrouw is het goed dat de samenwerking met Guyana wordt opgepakt, gezien de gezamenlijke belangen. “Vooral bij de olie en gasindustrie waar veiligheid heel belangrijk wordt. Wij moeten voorbereid zijn op rampen die eventueel kunnen ontstaan”, zegt de minister. De Guyanese delegatie bestond verder uit Lt.Col. Sheldon Howel, Capt. Nelon Mckenzie, Lt.CG Rondel Dougles en WO1 Raul Rodney.