De Boodschap
Kabinet van de President

Leiding EBS bespreekt bedrijfsvoering met president

Nadat eerder dit jaar de directie van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) werd gecompleteerd, is nu ook de raad van commissarissen (RvC) – na aanvulling met nieuwe leden – voltallig. Hiermee is zowel de uitvoerende als controlerende tak van de bedrijfsleiding compleet. Directie en RvC hebben op dinsdag 11 juli 2023 een regulier onderhoud gehad met president Chandrikapersad Santokhi. Met het staatshoofd is onder meer van gedachten gewisseld over de bedrijfsvoering en hetgeen vanuit de regering gewenst is.

EBS-technisch directeur Marcel Eyndhoven zegt dat er onder meer is gesproken over onderhoud en de problematiek rond energievoorziening. Hij benadrukt dat met energievoorziening grote investeringen gepaard gaan waardoor het bedrijf en de regering met elkaar op een lijn moeten zijn. De EBS-functionaris merkt op dat de hele ontwikkeling van het land ook samenhangt met een goede en optimale energievoorziening. Het is daarom van belang dat partijen op het juiste moment zaken gereed hebben, zodat de ontwikkeling van het land vlot kan verlopen. Tijdens het onderhoud hebben partijen dan ook hun licht laten schijnen op de efficiëntie en inrichting van het bedrijf.

De EBS-directie heeft president Santokhi verder geïnformeerd over de stand van zaken rond de implementatie van de Energiewet 2016 houdende vaststelling van regels betreffende elektriciteitsvoorziening. De technisch directeur zegt dat deze wet de EBS verplicht tot een paar handelingen die met de organisatie van het bedrijf te maken hebben. “De president wilde daarover geïnformeerd worden en we hebben hem aangegeven wat de status is. Dat we in een vrij vergevorderde staat zijn voor de implementatie van die regelgeving, zodat ook wij compliance zijn met die wet en andere zaken die betrekking hebben op de toekomst van de energievoorziening.” Behalve de Energiewet 2016 is ook van gedachten gewisseld over andere wetten die van invloed zijn op de EBS.

Volgens technisch directeur Eyndhoven heeft het staatshoofd gevraagd dat erop gelet wordt dat de EBS niet opnieuw in zwaar weer terecht komt. Recentelijk zijn de nieuwe stroomtarieven ingegaan. De functionaris zegt dat het bedrijf continu in contact staat met de groepen die de implementatie het zwaarst gaan voelen, ook met zij van wie de subsidie van SRD 150 komt weg te vallen. “We zijn regelmatig in contact zodat ze niet voor verrassingen komen te staan wanneer de eerste rekeningen uitkomen.” Het gaat volgens de technisch directeur niet om een te zware verhoging die in het algemeen gaat optreden bij de niet-huishoudelijke verbruikers. Ten aanzien van de gasprijzen wijst de functionaris erop dat er hier een subsidie plaatsvindt. De nieuwe prijzen zullen niet in een keer op de gemeenschap overgebracht worden. Partijen buigen zich momenteel over het hoe en wanneer van de invoering.