De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale SamenwerkingKabinet van de President

Suriname participeert aan 8e editie van het Caraïbische – China Consultatie Mechanisme

Suriname heeft op 7 juli 2023 geparticipeerd aan de 8e editie van het Caraïbisch-China consultatie mechanisme, welke plaatsvond in Roseau, Dominica. Deze consultatie wordt gehouden tussen China en de CARICOM-landen die diplomatieke relaties met China onderhouden. Het wordt tweejaarlijks georganiseerd en heeft onder andere tot doel het alomvattend samenwerkingspartnerschap met China te evalueren en aandacht te vragen voor de zaken waarbij CARICOM-landen ondersteuning behoeven op internationale fora.

De 7e editie van dit mechanisme heeft plaatsgevonden in 2019 in Beijing, China. Vanwege de COVID-19 pandemie heeft de 8e editie pas dit jaar voortgang kunnen hebben.

De vergadering werd voorgezeten door de minister van Buitenlandse Zaken van Dominica, Vince Henderson en de assistent minister van Buitenlandse Zaken van de Volksrepubliek China, Hua Chunying. De Premier van Dominica, tevens huidige voorzitter van CARICOM, Roosevelt Skerrit, heeft in zijn openingstoespraak de nadruk gelegd op, onder andere, de ondersteuning van China aan de landen binnen de Caraïbische regio op het gebied van klimaatsverandering, alsook het aanreiken van oplossingsmodellen voor diverse uitdagingen waarmee kleine eilandstaten en landen met een lage kustlijn te kampen hebben. Deze uitdagingen zijn, onder andere, voedselveiligheid en connectiviteit. De urgente assistentie aan Haïti met betrekking tot de veiligheid en humanitaire crisis, is tevens een belangrijk gesprekspunt geweest gedurende de vergadering.

De assistent minister, Hua Chunying, heeft verder de nadruk gelegd op het behouden van contacten op het hoogste niveau, versterken van hoge kwaliteit van samenwerking op gebieden zoals blauwe economie en digitalisering, handel en capaciteitsversterking, alsook verhogen van contacten tussen personen en waarborgen van het multilateralisme.

Miriam Mac Intosh, directeur Buitenlandse Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en nog twee functionarissen van het ministerie hebben namens Suriname geparticipeerd aan deze editie van het consultatie mechanisme.  De directeur refereerde naar de speciale historische relatie met China, waaronder de herdenking van 170 jaar Chinese Immigratie in oktober dit jaar. Ook maakte zij van de gelegenheid gebruik om de uitnodiging voor de herdenking te richten aan hoogwaardigheidsbekleders in China.

Voorts is de aandacht gevraagd voor het belang van de afronding van de schuldherschikking met China, ten einde diverse ontwikkelingsprojecten te kunnen uitvoeren.

De invloed van China op het internationaal vlak en haar rol in het bespreken van cruciale internationale vraagstukken, alsook mogelijke samenwerking op dit gebied is door alle aanwezige landen benadrukt.