De Boodschap
Justitie & PolitieVolksgezondheid

Lockdown: Essentiële, urgente en specifieke gevallen

Suriname zit de komende twee weekeinden in een weekend lockdown; beide keren van vrijdagavond 19.00 uur tot en met maandagochtend 05.00 uur. Tijdens de weekend lockdown zijn er uitzonderingen voor essentiële diensten, urgente en specifieke gevallen. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie geeft aan dat productiebedrijven open mogen, zij die een 24 uurs werkschema hebben en zaterdag en zondag open moeten.

Verder: exporteurs, landbouwbedrijven, ondernemingen in de mijnbouw-, olie- en gassector. Van nutsbedrijven de vitale afdelingen zoals storingsdiensten. De horecasector: restaurants en fastfoodbedrijven met delivery genieten ook uitzondering. Volgens de bewindsman mogen mensen eten bestellen en dat dan geleverd mag worden. In die lijn mogen ook bakkerijen open voorzien van onder meer ziekenhuizen en andere instellingen. Ten aanzien van bedrijven benadrukt de bewindsman dat werknemers wel in uniform gekleed moeten gaan en naast hun bedrijfspas ook hun identiteitskaart bij controle moeten kunnen overleggen. Supermarkten mogen niet open en ook niet bevoorraad worden.

Luchtvaart- en zeevaartondernemingen mogen wel open evenals wachtapotheken, poliklinieken en securitybedrijven. Mantelzorgers (individuen die voeding en medicijnen brengen voor behoeftigen) moeten zich registreren. Personen van dialysecentra en zij met dringende medische gevallen dienen zich te melden via 105 en of de Command Center. “De politie zal inspelen op deze zaken”, zegt de bewindsman. Verder mogen ook uitvaartondernemingen hun activiteiten ontplooien. Voor begrafenissen dient men zich te registreren bij de districtscommissarissen in hun respectieve districten. Wel dienen de geldende protocollen in acht genomen te worden. Ook landbouwers, veevoerbedrijven en kippentelers mogen hun werkzaamheden uitvoeren, eveneens onder registratie bij de districtscommissaris. Dit omdat de bedrijven zich meestal niet bevinden op de thuislocatie van de houders. Hij vraagt dat hiermee rekening gehouden wordt.

Uitzondering is er ook voor dierenartsenpraktijken. Verder voor medische instellingen zoals laboratoria en centra voor medische diagnostiek, voorgangers van religieuze instellingen voor geestelijke zorg en schoonmaakbedrijven verbonden aan essentiële diensten. Minister Amoksi noemt ook slagerijen en tandartsen, die ook open mogen gaan. Met de Surinaamse Servicestation Exploitanten Bond (SSEB) is afgesproken dat er stations worden aangewezen om de essentiële diensten te bedienen.

Personen met specifieke gevallen kunnen hun meldingen doen bij de politie via 105 en de Command Center. Leden van veiligheidsdiensten zoals KPS, NL, KPA, douane, DNV, NCCR en de Kustwacht mogen alleen op straat indien in dienst. Bij privédoeleinden zullen zij gecontroleerd worden en maatregelen mogen verwachten. Hetzelfde geldt voor leden van de Raad van Ministers, Staatsraad, de Nationale Assemblee, staande en zittende magistratuur, notarissen en landmeters.