De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV en WUSC creëren mogelijkheden voor vrouwen in landbouwsector

Binnen het Sustainable Agriculture in the Caribbean (SAC) Project is er een studietour georganiseerd door World University Service of Canada (WUSC) Caribbean in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Coöperatie Kwatta en omstreken en HJ Agro N.V.

Deze activiteit is in het kader van de ‘Internationale Vrouwendag’ georganiseerd voor voornamelijk vrouwelijke en jonge telers in het district Wanica. Dit evenement bood een gelegenheid voor deze groep landbouwers om kennis en ervaringen uit te wisselen, technische ondersteuning te krijgen en hun netwerken uit te breiden in de landbouwsector. De deelnemers hebben kennis mogen maken met klimaatbestendige landbouwproductiesystemen om duurzame economische groei te stimuleren.

De penningmeester van de Coöperatie Kwatta en omstreken, Nathoenie Perkash, heeft een korte presentatie gehouden over de succesverhalen van de coöperatie en de standaarden die nodig zijn voor de instandhouding ervan. Daarnaast zijn de deelnemers ook voorgelicht over de mogelijkheden die deze coöperatie biedt aan vrouwen en jongeren in de landbouwsector in Suriname. Tijdens de workshop hebben de landbouwers ook geleerd over “Combinatieteelt” en hoe dit kan bijdragen aan het verhogen van de productie en inkomen.

Varsha Boejharat, de Climate Smart Agriculture Officer van de organisatie WUSC Caribbean, is zeer tevreden met de behaalde resultaten van deze activiteit. Zij gelooft dat dit evenement heeft bijgedragen aan de versterking van de capaciteiten van vrouwelijke en jonge telers in het district Wanica. “Een bijzonder moment was de culturele kennisuitwisseling van agrarische praktijken tussen Marron en Hindoestaanse vrouwen te zien plaatsvinden. Dit past helemaal binnen het thema ‘Inspire Inclusion’ in verband met de Internationale Vrouwendag 2024”, zegt Varsha.

De deelnemers hadden een leerzame en inspirerende ervaring; ze zijn vastbesloten om hun landbouwpraktijken te verbeteren en bij te dragen aan een duurzamere en productievere landbouwsector in Suriname. Het SAC-Project wordt geïmplementeerd door WUSC met de financiële ondersteuning van de Canadese regering via Global Affairs Canada (GAC). De projecten worden uitgevoerd in Dominica, Guyana, Jamaica, Saint Lucia en Suriname. Met dit project wordt beoogd de voedselzekerheid van de regio te versterken door klimaatbestendige landbouwpraktijken te bevorderen. Ook wordt via de uitvoering van dit project de economische groei en welvaart van vrouwen en jongeren in de landbouw bevorderd.