De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV onderneemt actie voor verbeterde markttoegang in de regio  

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op vrijdag 28 juli 2022, een ontmoeting gehad met belanghebbenden van de multi-stakeholder Waardeketen Platformen Cassave en Fruit & Groenten Export, om een inclusieve en meer gestructureerde benadering te hanteren voor de deelname van Suriname aan Expo-evenementen in de regio.

De dialoog met belanghebbenden, mede georganiseerd door het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) in samenwerking met LVV, bracht verschillende producenten, verwerkers en exporteurs bij elkaar uit de groenten, fruit, cassave, bosbijproducten en andere sectoren, vooral met exportpotentieel, om een strategie te bespreken voor een meer geïntegreerde en effectieve deelname van de landbouwsector aan regionale en internationale evenementen. Door middel van een open dialoog hebben de belanghebbenden minister Sewdien geïnformeerd over de vele uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd en hebben zij gesproken over de noodzakelijke voorwaarden voor export.

De bewindsman erkende deze uitdagingen en moedigde de particuliere sector aan om leiding te geven en een oplossing te vinden door samen te werken met de verschillende segmenten van de waardeketen, en hierdoor de marktkansen voor de landbouwsector als geheel te vergroten. Hij informeerde belanghebbenden over de kansen die er zijn op de markten van Trinidad en Barbados, met name voor verse producten en producten met een toegevoegde waarde en stelde een aantal directe maatregelen voor die kunnen worden genomen om de markttoegang en de export te verbeteren, bijvoorbeeld logistiek (transport binnen de regio), houdbaarheid van producten (opslag-/distributiecentrum in het ontvangende land).

“Er zijn kansen voor verschillende exportproducten, variërend van vleesproducten van kleine herkauwers (schapen en geiten) tot verse groenten en fruit (witte acai) en uit bosbijproducten, echter alleen als we samenwerken en niet gefragmenteerd te werk gaan, dus als één merk Suriname,” aldus minister Sewdien.

Diego Rodriguez, producent van de organisatie Duurzaam Weg naar Zee, met ervaring in de deelname aan deze expo-landbouwevenementen in de regio, benadrukte dat een open en transparante dialoog en communicatie de juiste manier is om samen uitdagingen aan te gaan en meer op nationaal niveau samen te werken.

Belanghebbenden van de Waardeketen platformen die worden ondersteund door FAO/SAMAP, bevestigden de bereidheid om deel te nemen aan deze evenementen, maar erkenden de noodzaak om zich van tevoren voor te bereiden en stap voor stap een professionelere en effectievere betrokkenheid op te bouwen. “Leren van eerdere ervaringen, het delen van kennis en het opvolgen van de toezeggingen en zakelijke kansen die voortvloeien uit deze evenementen, zijn van groot belang voor Suriname om effectief te profiteren van deze kansen,” aldus Lucien Bourne, vertegenwoordiger van de Waardeketen platformen.

De deelnemers aan de bijeenkomst waren het eens, dat er een dynamische, multisectoriële en representatieve groep van producenten, agroverwerkers en agro-exporteurs opgezet moet worden, om gericht en effectief deel te nemen aan evenementen, om zodoende Suriname beter te vertegenwoordigen bij komende regionale evenementen zoals in Trinidad en Tobago, Barbados en andere internationale evenementen zoals de Floriade.

SAMAP is een initiatief van de regering van Suriname onder leiding van het ministerie van LVV en wordt uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) met middelen van de Europese Unie (EU). Het belangrijkste doel is om de duurzame ontwikkeling van de landbouw te versterken door middel van een meer concurrerende en veiligere productie die de markttoegang voor groenten, fruit, wortels- en knolgewassen en bosbijproducten zal vergroten.