De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Milieu Effecten Studie Waterkant van start

Op 14 oktober jongstleden is de overeenkomst getekend tussen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de consultancy onderneming Perspectives of Freedom Foundation Inc. (PoF), een in Amerika geregistreerd bedrijf met Surinaamse experts. PoF zal in dit kader een Milieu Effecten Analyse verrichten voor het project Herinrichting Waterkant, dat valt binnen het Paramaribo Urban Rehabilitation Program. PURP is een programma van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, onder supervisie van het Directoraat Cultuur.

De studie, die 7 maanden duurt, zal resultaten van eerder gehouden consultaties gebruiken en waar nodig nieuwe consultatieronden houden en updates van de specialistische milieustudies doen. De resultaten van dit onderzoek moeten uitwijzen welke aanpak en methoden gebruikt kunnen worden voor de renovatie de Waterkant om significante negatieve invloeden van het project op het milieu en de gemeenschap te vermijden of te beperken. Tevens zullen aanbevelingen worden aangereikt met betrekking tot het na-traject van de renovatie van de Waterkant