De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

EU-project ter versterking van arbeidsmarkt

In het kader van een project van de Europese Unie (EU) gericht op de directe bemiddeling van capaciteitsvergroting voor activiteiten van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening, heeft minister Steven Mac Andrew van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), zich op vrijdag 13 oktober 2022 laten informeren door de consultants die belast waren met de uitvoering van de 4e tevens laatste missie van dit project.

Het doel van dit project is om de afdeling Directe Bemiddeling van het onderdirectoraat Arbeidsmarkt, te versterken bij het koppelen van werkgevers die opzoek zijn naar arbeidskrachten met werkzoekenden. Het project wordt uitgevoerd door Socieux+, een door de Europese Unie opgerichte en medegefinancierde faciliteit voor technische samenwerking tussen publieke en sociale partners in derdewereldlanden. De algemene doelstelling is om de toegang tot betere arbeidskansen en inclusieve sociale beschermingsstelsels uit te breiden en te verbeteren. In het kader van dit project heeft de vierde, tevens afsluitende missie plaatsgevonden en lag de focus van deze missie op coaching en capaciteitsopbouw gericht op de verworvenheden bij de voorgaande missies, waarbij de verbeterpunten zijn meegenomen om uiteindelijk de afdeling Directe Bemiddeling te versterken. De consultants die bij deze missie betrokken waren zijn: Stijn Huysman van de Belgische Arbeidsbemiddelingsdienst en Evelyne Lange, employer consultant, eveneens bij de Belgische Arbeidsbemiddelingsdienst.

Uit het verslag van de consultants blijkt dat ze hun expertise hebben gedeeld met het personeel van de afdeling Directe Bemiddeling en dat ze gedurende tien werkdagen in Paramaribo en Nickerie verschillende activiteiten hebben uitgevoerd, waaronder bedrijfsbezoeken om zodoende een indruk te krijgen van wat de betekenis van de dienst Arbeidsbemiddeling is voor werkgevers. Op basis van de input van de bedrijven is aanbevolen om de data van de opgegeven vacatures en geregistreerde werkzoekenden bij de Directe Bemiddeling te digitaliseren waardoor het gemakkelijk gedeeld kan worden met werkgevers. Ook is het mogelijk gemaakt voor gebruikers van de dienstverlening van de Directe Bemiddeling om zich online aan te melden. Dit geldt voor zowel werkzoekenden als werkgevers die opzoek zijn naar arbeidskrachten. De afdeling zal nu meer dan ooit online en via sociale media vacatures aanbieden. Hiertoe is die dienst intussen zichtbaar gemaakt op Google Maps, een google link en een QR-code (voor mobiel gebruik) hetgeen resulteert in een makkelijke identificatie en toegang tot de diensten van de afdeling.

Minister Steven Mac Andrew heeft zijn waardering uitgesproken aan de EU voor de technische ondersteuning. Het komt het ministerie ten goede, vooral tegen de achtergrond van het feit dat ons land in een periode verkeert waarbij het geconfronteerd wordt met verschillende verstoringen op de arbeidsmarkt, zoals het voorkomen van werkloosheid, terwijl tegelijkertijd werkgevers verlegen zitten om arbeidskrachten. Ook noemde de minister het Public Sector Reform Programma dat thans in uitvoering is en waarbij ambtenaren vrijwillig zullen worden afgevloeid en waarvan verwachtbaar is dat een groot deel in de private sector terecht zal komen. Hij benadrukte dat het ministerie afgezien van dit EU-project, zich blijft inspannen voor het zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Hij verwees in dit verband naar onder andere het geherformuleerd arbeidsmarktbeleid voor de periode 2022 – 2025 welke het ministerie in staat moet stellen om doelgericht in te spelen op ontwikkelingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt.