De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Dasai: “Kleinschalige goudsector moet bewust worden gemaakt van gevaar cyanide

De kleinschalige goudsector moet volgens minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) bewust worden gemaakt van het gevaar van cyanide. De bewindsman heeft De Nationale Assemblee (DNA) op donderdag 18 mei 2023 geïnformeerd om de onderzoeksresultaten van samples die in en nabij het stuwmeer genomen waren, nadat berichten over met cyanide vervuild water het ministerie hadden bereikt. Minister Dasai stelt dat er richting certificering van de kleinschalige goudwinning moet worden gegaan.

“Richting awareness en training van kleinschalige goudwinners zodat ze bewust zijn van het gevaar van de stoffen”, aldus de ROM-minister. Hij zegt dat zijn departement alle berichten die vanuit de samenleving met betrekking tot vervuiling binnenkomen, serieus neemt. Ten aanzien van berichtgevingen op social media over dode vissen, geeft de bewindsman aan dat na onderzoek is gebleken dat het gaat om zuurstofarm water. Tevens is er sprake van een filmpje dat ruim vijf maanden geleden is opgenomen aan de Wolframstraat in Paramaribo-Noord.

Na de meldingen van cyanide-vervuiling in Brokopondo heeft het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos) er via de commissie Ordening Goudsector (OGS) drie samples genomen nabij Stoneiland in het stuwmeer. Twee monsters wezen cyanidewaarden van 334 mg om 421,42 mg per liter aan. Het andere monster was negatief. Het ministerie heeft besloten om op basis van deze informatie ook onderzoek te doen in andere gebieden. Minister Dasai zegt er dagelijks monitoring plaatsvindt bij de waterzuiveringsinstallatie die water zuivert uit de Surinamerivier. “Er is geen cyanide in dat gedeelte”, aldus de bewindsman.

Hij benadrukt dat de tot nu toe verkregen informatie uit Brokopondo wel voldoende is om vast te stellen dat er sprake is van vervuiling. Er is dan ook vanaf het begin aangegeven dat er maatregelen genomen zullen worden. Minister Dasai verwijst naar het recentelijk besluit betreffende verbod op het gebruik van cyanide en cyanide houdende producten, zonder het juiste protocol. Hij voegt eraan toe dat onderzoek nodig is, omdat er niet op basis van vermoedens, maar van feiten moet worden uitgegaan.