De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Minister Emanuël installeert BO’s te Nieuw Jacob Kondre

Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport(ROS) heeft het afgelopen weekend tijdens een werkbezoek aan het dorp Nieuw Jakob Kondre, in het Matawai gebied, twee bestuursopzichters (BO’s) geïnstalleerd. De bewindsvrouw gaf daarbij onomwonden en duidelijk aan dat de twee nieuwe bestuursambtenaren en de overige bestuursambtenaren nu in hun respectieve ressorten in het binnenland moeten vestigen om het werk te doen en hun gebieden daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen.

Bij de installatie plechtigheid waren de districtscommissarissen Walter Bonjaskie en Ludwig Mendelzoon van respectievelijk Boven Saramacca en district Brokopondo aanwezig. Beide dc’s hielden de nieuwe bestuursambtenaren voor dat ze hun werk naar eer en geweten conform de eedaflegging moeten uitvoeren. ”Er zullen ongetwijfeld verleiding in materiële opzichten op je pad komen. Echter ligt het aan jou om het ambt hoog en schoon te houden”, richtte dc Bonjaskie zich tot de bestuursambtenaren.

Burgervader Mendelzoon hield de aanwezigen voor dat financiële middelen belangrijk zijn voor de ontwikkeling, maar dat er ook middels samenwerking en goede communicatie heel veel bereikt kan worden. De ROS-bewindsvrouw drukte de mensen op het hart om te werken aan de eenheid, omdat het een belangrijk instrument is voor het bewerkstelligen van duurzame ontwikkeling. Voorts nam de minister de gelegenheid om met dorpsbewoners van gedachten te wisselen over knellende vraagstukken. De elektriciteitsvoorziening en de ontoegankelijkheid van de weg naar Nieuw Jacob Kondre zitten de bewoners dwars en ze hebben hun beklag daarover gedaan. Zowel dc Bonjaskie als minister Emanuel hebben de dorpelingen ook uitgelegd waarom de aanpak van deze problemen niet vlotten. Bij het elektriciteitsvraagstuk hebben de dorpelingen ook een aandeel daarin vanwege de vele oneigenlijke aansluitingen. Bij de rehabilitatie van de weg naar Nieuw Jacob Kondre zal er goed met IAM GOLD worden overlegd.