De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische InnovatieKabinet van de President

Minister Kuldipsingh: “Harde aanpak bij hamsteren en prijsopdrijving”

Bij de acties van de Economische Controle Dienst (ECD) is gebleken dat handelaren en importeurs zich vaker schuldig maken aan prijsopdrijving en hamsterpraktijken. Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap Technologische Innovatie (EZ) laat weten dat er hiertegen hard zal worden opgetreden.

Handelaren en importeurs moeten hun prijzen kunnen verantwoorden. Naast prijsopdrijvingen zijn er lieden die opzettelijk schaarste creëren van onder andere kookgas. “We hebben gezien dat er is gehamsterd op gasbommen de afgelopen periode”. De bewindsvrouw geeft aan dat dit ten strengste verboden is. Het waar zal in beslag genomen worden en de winkeliers kunnen zware boetes krijgen. De bewindsvrouw meldt dat de goederen na inbeslagname op de veiling geplaatst zullen worden.

Het ministerie is voornemens over te gaan tot een nieuw beleid waarbij handelaren op een blacklist kunnen komen waarna de vergunning voor langere periode kunnen worden ingetrokken. “De regering doet haar werk, maar we vragen ook de importeurs en winkeliers om die saamhorigheid waarbij het volk offers brengt, om ook daarnaar te kijken”, aldus minister Kuldipsingh.