De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Minister Ramdin benadrukt belang verzameling en toepassing van data tijdens CDCC-vergadering

Minister Ramdin heeft op vrijdag 3 november 2023 de Monitoring Committee van de Caribbean Development and Cooperation Committee (CDCC) van UN-ECLAC in Port of Spain, Trinidad and Tobago voorgezeten. Dit jaar staan relevante, actuele en op de toekomstgerichte onderwerpen op de agenda. Deze worden tegen de achtergrond van het centrale thema voor dit jaar besproken: ‘Positionering van het Caribisch gebied in een kenniseconomie, met specifieke aandacht voor het belang van de verzameling, verwerking, analyse, toepassing en verspreiding van statistische data’.

Minister Ramdin heeft in zijn openingstoespraak het belang van de verzameling en toepassing van data benadrukt. “Data is fundamenteel om gefundeerd beleid te kunnen ontwikkelen, omdat op basis van statistische analyse beleidsraamwerken ondersteund kunnen worden. Hiernaast is data-collectie en verwerking ook belangrijk voor het planningsproces, inclusief budget allocatie. Hiernaast kan met actuele data sets ook meer gericht investeerders geïnformeerd worden en aangetrokken worden.”

Voorafgaand aan de Monitoring Committee (MONCOM) vergadering wordt traditioneel een technisch seminar gehouden waarbij experts hun visie geven op het specifieke thema. Een opvallend aspect uit presentaties van de experts was dat uit de panels van de eerste dag steeds werd benadrukt dat er een gebrek was aan capaciteit voor het analyseren van de beschikbare data en om deze te vertalen in beleid. Daarnaast kwamen ook aan de orde het ontbreken van wetgeving ter bescherming van data, data geletterdheid, de kwaliteit van data en de voordelen en nadelen van Artificial intelligence (AI).

De experts hebben ook ervaren dat in sommige gevallen politiek geïntervenieerd wordt in de verspreiding van relevante informatie naar de gemeenschap. Het verzamelen van informatie, in dit geval data, is niet alleen noodzakelijk, maar ook werken aan de toegankelijkheid van eenieder tot die informatie en de intensievere toepassing en vertaling van gesignaleerde trends in nationaal beleid. De MONCOM-vergadering is een inventarisatie moment van de cruciale kwesties die besproken zijn tijdens de Ministeriële sessie van de CDCC, die in oktober 2022 in Suriname is gehouden en wat het gevolg daarvan is.

Minister-Presidenten, ministers en hoge functionarissen hebben zich verder gebogen over de thema’s: de herpositionering van het Caribisch gebied in een dynamische en concurrerende mondiale omgeving; het identificeren van strategieën om herstel en economische transformatie te bevorderen; het bevorderen van de SIDS agenda in het Caribisch gebied; het aanpakken van het beperkte niveau van implementatie door middel van een versterkte institutionele capaciteit en tenslotte de evaluatie van uitvoering van het werkprogramma van het afgelopen jaar, 2022, voor het Caribisch gebied.

Met UN-ECLAC is afgesproken om technische bijstand te verlenen aan relevante Surinaamse instituten in ons land, om meer optimaal datacollectie en verwerking te realiseren. Volgend jaar zal Suriname het voorzitterschap van de CDCC tijdens de Ministeriële sessie van de CDCC, volgens roulatie, overdragen aan Trinidad & Tobago.