De Boodschap
Kabinet van de PresidentOpenbare Werken

OGA zet onderhoud, verfraaiing en beplanten gestaag voort

Het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer zet zijn werkzaamheden met betrekking tot het ophalen van grofvuil, onderhoud en verfraaiing c.q. beplanten van bermen gestaag voort. Tegen deze achtergrond worden momenteel enkele projecten uitgevoerd, terwijl andere in voorbereiding zijn. OGA-directeur Indersing Gangabisoensingh geeft in een gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) onder meer te kennen dat er een landelijk project voor het planten van bomen in voorbereiding is.

Het gaat om project ‘Planting 1 million trees in 5 years’. Het is de bedoeling om landelijk 1 miljoen bomen te planten op bermen en langs wegen. Het project is voorzien voor februari 2024. Voor het onderhouden van bermen alsook het planten van bomen wordt thans met aannemers gewerkt. Het machinepark van OGA is inmiddels uit eigen middelen uitgebreid met tractoren voorzien van maaibalken voor het onderhoud van bermen. Verder wordt ook in public-private partnership gewerkt met bedrijven die willen meehelpen in de projecten. De werkzaamheden worden dan onder toezicht van OGA uitgevoerd. Bij het beplanten wordt onder meer gelet op de type boom en locatie van beplanting zodat de wortelloop geen gevaar vormt.

Het ophalen van grofvuil, dat als een pilot begon in Paramaribo en Wanica, vordert thans gestaag. Een belangrijk doel is het verminderen van broedplaatsen voor muskieten. Voordat het vuil wordt opgehaald, wordt er via de districts- en ressortraadsleden een afgebakend gebied in beeld gebracht. Vervolgens wordt de gemeenschap via de media opgeroepen haar grofvuil langs de wegen te plaatsen, zodanig dat het makkelijk door de vuilophaaldienst kan worden meegenomen. Dit geschiedt overwegend in het weekend. “Onder grofvuil wordt voornamelijk verstaan afgeschreven apparatuur verstaan zoals ijskasten, wasmachines en oude fietsen”, aldus directeur Gangabisoensingh, die benadrukt dat autowrakken en groot tuinafval niet worden meegenomen. Het grofvuil wordt op de vuilstortplaats Ornamibo op een milieuvriendelijke manier verwerkt.