De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Minister Ramdin bespreekt inhoud Overeenkomst van Samoa met CCK

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft op vrijdag 9 februari 2024 een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van het Comité Christelijke Kerken (CCK), bisschop Karel Choennie van de Rooms-Katholieke kerk en CCK-voorzitter dominee Runaldo Gallant.

Deze ontmoeting had betrekking op de bezorgdheden die zijn geuit door de christelijke gemeenschap omtrent de ondertekening van de ‘Samoa overeenkomst’ door Suriname op 15 november 2023. De vertegenwoordigers van het CCK zijn ingegaan op de uitnodiging van het ministerie om hun bezwaren tegen de Samoa overeenkomst toe te lichten. Dit betreft onder andere de perceptie dat Europese sociale waarden en normen worden opgelegd aan de ontwikkelingslanden.

Minister Ramdin gaf hierbij aan dat de overeenkomst tot stand is gekomen na jarenlange onderhandelingen, waarbij de reeds internationaal geadopteerde teksten in bestaande internationale overeenkomsten als leidraad werden gebruikt. Tevens benadrukte de minister dat de overeenkomst in de kern geen mensenrechtenverdrag is, maar een partnerschapsovereenkomst met een breed scala aan samenwerkingsgebieden. Deze samenwerkingsgebieden zijn onder andere milieu, klimaat, ontwikkeling, investeringen, handel en veiligheid.

Voorts gaf minister Ramdin mee dat Suriname, als soevereine staat, bij de uitvoering zelf invulling zal geven aan de overeenkomst, gebaseerd op eigen inzichten en culturele normen en waarden.

Er is afgesproken om de consultaties met alle belangengroepen verder voort te zetten.