De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Minister Ramsaran hoort problemen bewoners Esther Stichting aan 

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft op woensdag 1 februari jongstleden een bezoek gebracht aan de Esther Stichting. Tijdens dit werkbezoek heeft de bewindsman een onderhoud gehad met de bewoners die de afgelopen periode in actie waren. Onder de aanwezigen bevonden zich de onderdirecteur Kategoriaal Maatschappelijk Werk en de staf van het ministerie van SoZaVo.

Minister Ramsaran gaf aan verschillende schrijven te hebben ontvangen van de bewoners binnen de Esther Stichting, en dat hij hier aandacht voor heeft. De bewindsman heeft een werkgroep ingesteld die oplossingsvoorstellen moet aandragen voor de knelpunten binnen de stichting. Verder is Jacintha Thomas-Alfaisi op 26 januari 2023 geïnstalleerd als nieuwe voorzitter binnen het bestuur van de Esther Stichting.

De SoZaVo-minister benadrukt het belang van dialoog voeren. “Niemand heeft er baat bij als er onrust is binnen de stichting. Wij zullen gezamenlijk moeten werken aan structurele oplossingen, zodat de Esther Stichting weer haar glorietijden kent”, aldus minister Ramsaran.