De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Minister Sewdien: “Najaarsinzaai gegarandeerd!”

Met de reparatie van twee van de vier pompen te Wakay zijn de padieboeren aan de linkeroever van de Nickerierivier verzekerd van irrigatiewater uit het 66 kilometers lange Corantijnkanaal voor de aankomende padie inzaai. Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft zich persoonlijk georiënteerd bij de pompgemalen te Wakay en Wageningen.  

De middelen voor het onderhoud zijn vrijgemaakt door onze overheid en de International Development Bank (IDB). De bedrijven Bosman en Pasman uit Nederland hebben met man en macht aan gewerkt om de deadline van medio oktober 2021 te halen.

De bewindsman is goed gestemd over de oplevering van de werkende pompen. Hij was tijdens zijn oriëntatie bezoek vergezeld door de districtscommissaris Senrita Gobardhan en de directeur van Overliggend Waterschap Multi-purpose Corantijn Project  (OWMCP) August Lila. De functionarissen hebben onderweg naar de Wakay ook andere omliggende sluizen en stremmingen bekeken.

Na het bezoek aan Wakay deed de minister ook het pompgemaal te Wageningen aan. Daar zijn reeds geruime tijd alle drie pompen buiten bedrijf. De firma Kuldipsingh is aangetrokken om een van de oude pompen te vervangen met een nieuwe pomp welke uit India afkomstig is. Thans draait er een noodpomp en op korte termijn zal een van de oude pompen ook bedrijfsklaar zijn. Vorig jaar november was er bijkans 4500 hectaren padie ingezaaid. Het afgelopen seizoen kon niet ingezaaid worden vanwege zware wateroverlast. Met de inwerkingstelling van voornoemde pompen kan de inzaai te Wageningen weer opgestart worden geeft de minister mee. Er is gezorgd voor militaire bewaking bij beide pompgemalen. De LVV-topman doet ook een beroep op de samenleving om de pompen te helpen bewaken.