De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Minister Steven Mac Andrew heeft onderhoud met USAID

Minister Steven Mac Andrew, van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op donderdag 2 november2023 de Amerikaanse ambassadeur Robert Faucher en Mervyn Farroe, Regional Representative van de United States Agency for International Development/Eastern and Southern Caribbean (USAID/ESC) ontvangen voor een onderhoud in het kader van een bezoek, welke laatstgenoemde bracht aan Suriname. De Regional Representative was hierbij vergezeld door Stephanie Mikulasek, Director Program and Strategy Office. Bij deze gelegenheid hebben partijen wederzijds afgetast hoe met elkaar samen te werken om onder andere het welzijn van vooral jongeren in Suriname te verbeteren.

Minister Mac Andrew heeft de delegatie in grote lijnen geïnformeerd over recente ontwikkelingen  binnen het jeugdbeleid, zoals het ontwikkelingsconcept Youth POWER met het daar bijbehorende Jeugdprofiel, waarop het jeugdbeleid thans is gestoeld. Ook is de delegatie geïnformeerd geworden over de ontwikkelingen binnen de Jeugdraad Suriname. De delegatie werd ook geïnformeerd over de vaktrainingen, die in het kader van het project “Wroko Foe Mek Moni” landelijk zullen worden aangeboden. Ook de bevordering van Decent Work, werkgelegenheid en klein ondernemerschap kwamen ter sprake, alsook ontwikkelingen binnen het Onderdirectoraat  Arbeidsmarkt,  met name de implementatie van het project ‘Labor Market Alignment With New Industries’. Het sociaal en economisch weerbaar maken van kansarme- en risicojongeren is een wederzijds aandachtspunt voor welzijnsverbetering van jongeren.

De delegatie heeft minister Mac Andrew geïnformeerd over de activiteiten van de USAID/ESC, die  in samenwerking met de overheid zullen worden uitgevoerd. De USAID/ESC zit in samenwerking met de Caribbean Community (CARICOM), in de uitvoering van het project ‘Regional Development Coöperation Strategy (RDCS) 2020-2025’. Een project waarmee de organisatie het bevorderen van welvaart binnen de regio voorstaat.

Daarbij worden vooral kwetsbare groepen ondersteund om in economisch opzicht te groeien. Zij juichen de inspanningen van het ministerie vooral gericht op risicojongeren toe. De USAID/ESC is voornemens op 26 en 27 november 2023 een Youth Council Meeting te houden in Suriname. Het betreft een project dat de organisatie in juni 2022 is gestart binnen de CARICOM. De organisatie voert veel jeugdprojecten uit binnen het Caribisch gebied en staat voor een goede samenwerking met de Surinaamse  overheid in dit opzicht.