De Boodschap
Kabinet van de President

Nationale Dialoog geformaliseerd

De regering wil naar uitvoering van het actieplan, welke is samengesteld na de Nationale Dialoog met de verschillende groepen binnen de samenleving. Zo heeft president Chandrikapersad Santokhi kenbaar gemaakt tijdens de installatie van “Structuur en Communicatielijnen met betrekking tot de Nationale Dialogen” op maandag 11 december 2023 op zijn Kabinet. Tijdens deze activiteit zijn de prioriteitsgebieden van het actieplan met de aanwezigen gedeeld. Uit de gesprekken van de Nationale Dialoog is volgens het staatshoofd duidelijk de noodzaak van institutionalisering naar voren gekomen.

President Santokhi zegt dat de regering na de Nationale Dialoog niet heeft stilgezeten. Zij heeft zich op verschillende niveaus gebogen over de inzichten die waren aangedragen. Hieruit is er een actieplan voortgevloeid, waaraan nu invulling gegeven zal worden door de “Structuur en Communicatielijnen met betrekking tot de Nationale Dialogen”, welke is samengesteld uit het Coördinatieteam, Monitoringsteam en de Clusterministers. De werkgroep zal meer als een doorgeef orgaan functioneren, die de problemen van de samenleving overbrengt. Ook heeft zij tot taak de regering te controleren en te monitoren bij de uitvoering van het actieplan.

Alven Roosveld, voorzitter van het Monitoringsteam, zegt dat er behoefte is ontstaan vanuit het Kabinet van de President om vanuit het maatschappelijk middenveld meer inspraak te hebben in het beleid van de regering. Op basis daarvan is het team geïnstalleerd, welke vanuit het maatschappelijk middenveld haar bijdrage zal leveren bij het uitzetten van het regeringsbeleid. “Het beleid dat mede samen met de input vanuit de Nationale Dialoog is gemaakt,” benadrukt Roosveld.  Op basis daarvan zal de monitoring plaatsvinden, zodat de problemen vanuit de samenleving opgepakt kunnen worden.

De samenwerking tussen de teams zal plaatsvinden middels een structuur, waarbij de interne monitoring zal gaan vanuit een Clusterteam, dat is samengesteld door de president. Er zijn volgens Roosveld drie beleidsgebieden te weten, een sociaal maatschappelijk, bestuurlijk en financieel economisch. Het Clusterteam zal regulier onderhoud hebben met delen van het maatschappelijk middenveld, zodat zij de problemen identificeren. Maar vooral de vraagstukken die zijn voortgevloeid vanuit de Nationale Dialoog en hoe dat terug is te zien in het beleid van de regering. In principe zal er een situatie ontstaan waarbij de samenleving nu niet alleen inspraak krijgt in het beleid, maar vooral kan zien hoe dat beleid daadwerkelijk wordt uitgevoerd.