De Boodschap
Openbare Werken

Officiële ingebruikname OW-kantoor te Albina

Sinds het aantreden van minister Riad Nurmohamed bij het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft hij de situatie van de OW-kantoren in de verschillende districten waargenomen en besloten nieuw beleid te maken ter verbetering van de OW-faciliteiten. Volgens het nieuw beleid moet er in elk district een nette OW-hoofdkantoor komen. Op vrijdag 1 december 2023 vond de officiële ingebruikname plaats van het gerenoveerde OW-kantoor te Albina.

De openbare aanbesteding voor het renoveren van het OW-kantoor te Albina werd gehouden op 27 juli 2022, waarbij het werk is gegund aan de aannemer Prahladsing. De voorbereiding en directievoering is gedaan door afdeling Utiliteitsbouw van het Directoraat Bouw- en Stedenbouwkundige Werken van Openbare Werken. Op 18 november 2022 werd een aanvang gemaakt met de werkzaamheden en op 9 november 2023 vond de oplevering plaats. Nu de eerste oplevering heeft plaatsgevonden volgt nog een onderhoudsperiode van 3 maanden. Er is bij deze renovatiebeurt niet alleen gezorgd voor het renoveren van het gebouw, maar ook voor de complete inrichting van het kantoor.

Waarnemend hoofd Openbare Werken in Marowijne, Romeo Jimmy, zegt dat hij dankbaar is voor het nieuw kantoor en dat de OW-medewerkers een goede en nette plek hebben om te werken. Hij zal zich verder inzetten om de wensen van de medewerkers aan te horen en deze te realiseren, zodat de dienstverlening steeds beter wordt.