De Boodschap
Openbare Werken

OGA treft ingrijpende maatregelen vuilstortplaats South-Drain

Directeur Indersing Gangabisoensingh van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van Openbare Werken (OW) heeft recentelijk samen met enkele directieleden een bezoek gebracht aan het district Nickerie. Daar werden enkele urgente vraagstukken besproken en passende maatregelen geïmplementeerd betreffende OGA.  

Er is een bezoek gebracht aan de vuilstortplaats te South-Drain, alwaar er dagelijks afval wordt gedumpt. Het blijkt dat er enige tijd geen verwerking heeft plaatsgevonden van het vuil dat gestort wordt. Ook is geconstateerd dat afval langs de toegangsweg van de vuilstortplaats wordt gedumpt en niet op de aangewezen dumpsite.

De directie heeft de aannemer B.N.S. Contractors NV de opdracht gegeven voor het verwerken, egaliseren en beheren van het gestorte afval op de vuilstortplaats aldaar, dit voor de duur van 12 maanden. Verder heeft de directie ook plaatselijk aanwijzingen gegeven over hoe het werk efficiënter aangepakt kan worden. De dienstverleners die het afval dumpen, dienen het vuil op de aangewezen dumpsite te storten en er wordt verwacht dat zij de instructies van de opzichters te allen tijde opvolgen.

De directie werkt eraan om diverse faciliteiten voor het personeel van de stortplaats in orde te maken waaronder: sanitaire voorzieningen, verlichting op de dumpsite en het plaatsen van een hefboom. Volgens directeur Gangabisoensingh zal er, te rekenen van 1 febuari 2024, betaald moeten worden voor vuil dat door particulieren wordt gedumpt. De kosten bedragen SRD 30 per kuub.

Tijdens het werkbezoek te Nickerie is er ook een public-private partnership (PPP) contract getekend met het bedrijf Inter Grondverzet N.V. In het contract is opgenomen dat het bedrijf gebruik mag maken van de weg naar de vuilstortplaats te South-Drain, voor bedrijfsdoeleinden, en wel gedurende 1 jaar en deze in goede staat dient te houden. Verder is ook opgenomen om te zorgen voor een goed functionerend afwateringssysteem van de weg over de lengte van circa 3 (drie) km.

Het directieteam benadrukte ook de efficiënte aanpak van lopende projecten, zoals maaiwerkzaamheden, en streeft naar succesvolle samenwerking in Nickerie met de voortdurende steun van alle betrokkenen.