De Boodschap
Openbare Werken

Openbare Werken organiseert stakeholdersessie Makandra project en SOFF

Het  directoraat Onderzoek en Dienstverlening  van het ministerie van Openbare Werken (OW) is thans bezig, in samenwerking met het Koninklijke Nederlandse Meteorologisch lnstituut (KNMI), het Makandra project uit te voeren, alsook het implementeren van de Systematic Observations Financing Facility (SOFF).  In het kader hiervan werd er op dinsdag 23 januari 2024 een stakeholdersessie gehouden op het hoofdkantoor van Openbare Werken, om de inzichten van alle relevante stakeholders aan te horen.

Het Makandra project is een samenwerkingsproject tussen de overheid van Suriname en Nederland. Het gaat hierbij om een kennis uitwisselingsproject tussen de Meteorologische Dienst Suriname (MDS) en KMNI. Bij dit project wordt een eerste stap gezet richting Early Warning System voor Suriname, het versterken van de kennis en vaardigheden bij meteorologen en meteo-assisten bij de MDS, meer inzicht te krijgen in de klimaatscenario’s en seizoenpatronen voor Suriname, ondersteuning in de ontwikkeling van een dashboard voor weers- en klimaatinformatie, samenwerking op gang te brengen tussen de Anton de Kom Universiteit, Technische Universiteit Delft, MDS en het KMNI. Tot slot door gezamenlijk een meer jaren plan op te stellen richting Early Warning Suriname.

De Systematic Observations Financing Facility (SOFF) is een VN-fonds dat mede is opgericht door WMO, UNDP en UNEP om de data-kloof op het gebied van klimaat- en weerobservaties te dichten in landen met de ernstigste tekortkomingen in observaties, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten in ontwikkeling (SIDS- Small Island Developing States).

SOFF heeft tot doel, de duurzame dataverzameling en internationale uitwisseling van de meest essentiële weer- en klimaatwaarnemingen te ondersteunen, te versnellen en is een fundamenteel element en uitvoeringsmechanisme van het Early Warnings for All Initiative van de secretaris-generaal van de VN. SOFF zal landen in staat stellen hun nationale hydromet-status te beoordelen, de Global Basic Observing Network (GBON) kloof te definiëren en een plan te ontwikkelen om de kloof te dichten. Hoewel SOFF op maat gemaakte en gedifferentieerde steun zal bieden aan landen, zullen alle begunstigde landen de gereedheidsfase ondergaan, dit geldt ook voor Suriname. De ondersteuning van SOFF zal de beschikbaarheid van weer- en klimaatwaarnemingen uit de meest schaarse gebieden verbeteren en is essentieel voor weersvoorspellingen, vroegtijdige waarschuwing en klimaatinformatiediensten die levens en levensonderhoud redden en eigendommen beschermen. Het omvat ook investeringen in de GBON-infrastructuur en het ontwikkelen van de menselijke en institutionele capaciteit om het observatienetwerk te exploiteren en te onderhouden. Suriname zal steun krijgen om de GBON-naleving te behouden en toegang te krijgen tot verbeterde weersvoorspellings- en klimaatanalyseproducten. Dit omvat het verstrekken van resultaat gebaseerde financiering voor GBON-conforme landen, om zo bij te dragen aan de dekking van de operationele en onderhoudskosten. Suriname als begunstigde land heeft als peer-adviser het KNMI en de implementation entity is de UNDP Suriname.