De Boodschap
Kabinet van de President

Ouders worden betrokken in discussies onderwijsvernieuwing

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is voornemens ook ouders te betrekken bij de discussies rond de vernieuwing van het onderwijs. Zo liet minister Marie Levens op maandag 17 oktober 2022 doorschemeren in de Nationale Assemblee (DNA). De bewindsvrouw merkt op dat de vernieuwing van het onderwijs een discussie blijft. Volgens haar zijn er gedurende de hele vakantie meetings geweest met schoolleiders en leerkrachten.

“Die discussies worden voortgezet om het zo makkelijk en begrijpelijk mogelijk te laten verlopen. Er komen meetings met ouders. Via de kinderen krijgen ze wel de informatie, maar nu komen ook meetings met ouders”, aldus de onderwijsminister. Ze merkt op dat er op dit stuk veel vragen zijn. “Maar dat is helemaal niet het probleem, het houdt de discussie levendig”, voegt de bewindsvrouw eraan toe.

Ze zegt verder dat leerjaar 10 voor het eerst is gestart. Het examenbureau en de schoolleiders gaan na hoe het examen op dit niveau over een paar maanden – augustus 2023 – eruit moet gaan zien. De voorbereidingen hiertoe worden volgens de bewindsvrouw nu al getroffen. Het Examenbureau heeft met schoolleiders en deskundigen uit het buitenland al de eerste stappen gezet. Minister Levens zegt dat er de komende tien maanden hieraan gewerkt zal worden. “Heel bijzonder is het niet, omdat we gewend zijn aan de leerstof van tweede mulo en tweede LBO, maar het is toch prettig om het met z’n allen voor te bereiden.”