De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Levens: “Nieuw schooljaar redelijk rustig van start gegaan”

De opstart van het nieuwe schooljaar is redelijk tot opvallend rustig verlopen. Dit zei minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur op maandag 17 oktober 2022 in De Nationale Assemblee. De bewindsvrouw merkte op dat er wel een probleem is met meubilair. Minister Levens zegt dat haar ministerie de financiële middelen ietwat laat heeft ontvangen, waardoor er ook een beetje laat is ingekocht. Thans is de distributie van leermiddelen in volle gang. Het ministerie heeft extra geld uitgetrokken om dit proces sneller te doen verlopen.

Op vragen van het parlement gaf de bewindsvrouw aan dat het ministerie 341 reguliere basisscholen en 22 instellingen voor speciaal onderwijs telt; 144 scholen voor voortgezet onderwijs en 14 voor voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast zijn er 55 middelbare scholen. Op zowel VOJ- als VOS-niveau is het nieuwe schooljaar redelijk goed begonnen. Minister Levens: “De meeste middelbare scholen zijn redelijk goed opgestart en de leerkrachten zijn al begonnen met de voorbereidingen.”

In het binnenland is nu ook leerjaar 9 gestart op Nieuw Aurora. De reden om leerjaar 9 ook naar het binnenland brengen is volgens de onderwijsminister om te voorkomen dat de kinderen naar internaten moeten. Ze zegt dat het onderwijs vorig schooljaar redelijk goed is gegaan. Voor wat betreft de plaatsing van leerlingen voor leerjaar 9 en 10 landelijk komt het ministerie wat ruimte te kort, waardoor op verschillende plekken ruimte is gehuurd. Minister Levens merkt op dat de muloscholen iets drukker bezocht zijn dan het LBO, waardoor op het laatstgenoemde onderwijsniveau nog ruimte is voor leerjaar 9 en 10.

Het project gratis schoolvervoer is in volle gang. Voor het nieuwe schooljaar gaan 6000 kinderen meer gebruik hiervan maken, voornamelijk kinderen uit buurten waar er voorheen geen schoolvervoer beschikbaar was. Het ministerie heeft de inschrijving om de routes te onderhouden intussen afgerond. Ministers Levens merkt op dat niet iedereen enthousiast is over de prijs die het ministerie wil. Zij meent dat er daarom weinig inschrijvingen zijn geweest.