De Boodschap
Openbare Werken

OW reikt certificaten ‘Brandveilig ontwerpen’ uit

Het ministerie van Openbare Werken (OW), zet stappen in de richting van transformatie om te komen tot een effectieve en efficiënte uitvoer van de werkzaamheden. Bij deze is de aandacht dan ook gericht op bij- en omscholing van diverse individuen middels specifieke trainingen. Het ministerie bemoedigt het personeel steeds aan om zich op een hoger niveau te blijven ontwikkelen en om dromen en doelen na te streven. Op vrijdag 18 augustus 2023 mochten 15 cursisten in dit kader hun certificaat in ontvangst nemen na het succesvol volgen van de 5-daagse training ‘Brandveilig ontwerpen’.

Aan deze training hebben personeelsleden van het directoraat Bouw- en Stedebouwkundige Werken (BSW) en ingenieurs – en architectenbureaus deelgenomen. De training werd in de conferentiezaal van OW verzorgd door Safety Security Academy Suriname (SSAS). Minister Riad Nurmohamed zegt dat deze training niet alleen gezien moet worden in het kader van de versterking van het eigen personeel, maar ook in het kader van het verhogen van de eisen in de bouwsector. Het ministerie werkt volgens hem frequent samen met de stakeholders in de hele sector, zoals aannemers, ingenieurs en landmeters. De bewindsman stelt dat het streven is om de eisen te verhogen, vooral als het gaat om de veiligheid. “De veiligheid is voor eenieder van belang. Ook voor de werker in het veld. Daarom zullen wij dit proces van leren blijvend continueren”, aldus minister Nurmohamed. Het is de bedoeling om de hele bouw- en stedenbouwkundige sector te trainen.

Clifford Vogelland, een van de instructeurs, gaf in zijn toespraak aan dat dit een goed begin is van OW om te starten bij de basis. “Suriname staat aan de vooravond van grote veranderingen waarbij een beroep wordt gedaan aan alle Surinamers. Ik ondersteun daarom de visie en missie van het ministerie van Openbare Werken”, zegt Vogelland. Hij feliciteerde de cursisten en is enorm ingenomen met de inzet van de deelnemers.

Volgens Theo Linscheer, vertegenwoordiger van SSAS, is het van belang dat bij het ontwerpen van accommodaties de eisen voor adequate voorzieningen en maatregelen, voor wat betreft de brandveiligheid, volgens de meest moderne inzichten in acht moet worden genomen. Het initiatief van het ministerie om deze leeractiviteit tot stand te helpen brengen en te hosten verdient dan volgens Linscheer alle lof. “Het betrekken van ingenieurs- en architectenbureaus mag gezien worden als een hele grote waarde”, aldus Linscheer.