De Boodschap
Kabinet van de President

Pensioenraad Suriname doet voorstellen ter versterking van sociaal zekerheidstelsel

De Pensioenraad Suriname heeft recentelijk haar openbare vergadering gehouden, waar cruciale voorstellen werden gepresenteerd. Marius Karioredjo, voorzitter van de Pensioenraad, benadrukt dat de Wet Algemeen Pensioen 2014 een integraal onderdeel vormt van het sociale zekerheidsstelsel, dat essentieel is voor het inkomenswelzijn van gepensioneerden. Sociale zekerheid wordt als een fundamenteel recht beschouwd, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, dat Suriname op 28 december 1976 heeft geratificeerd.

De focus van de openbare vergadering lag op de wijziging van de pensioengrondslag, waarbij uitgebreid werd gesproken over de minimale uitkering, premiebijdrage en automatische indexering. Diverse belanghebbenden waren aanwezig bij de vergadering op 24 februari 2024. Voorzitter Karioredjo benadrukt de noodzaak om een model te vinden waarbij de wijziging van het minimumloon ook leidt tot een verhoging van de pensioenuitkering, en pleit voor een update van de wet uit 2015.

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft het minimumuurloon vastgesteld op SRD 35, waarbij stappen worden ondernomen om dit verder aan te passen. De voorzitter van de Pensioenraad wijst erop dat de pensioenuitkeringen hierbij achterblijven. De Pensioenraad acht het daarom noodzakelijk dat de Wet Algemeen Pensioen 2014 wordt aangepast om het sociaal zekerheidsrecht beter te laten functioneren en te zorgen voor een verbeterd verloop van de pensioenuitkeringen.