De Boodschap
Kabinet van de President

People-to-people contact belangrijk in relatie Suriname-China

De Volksrepubliek China zal ook in 2024 de duurzame relatie met Suriname onverkort voortzetten. Ambassadeur Han Jing zegt dat de twee landen niet slechts een vriendschappelijke en diplomatieke band hebben, maar een historische verbondenheid die teruggaat tot de komst van de eerste Chinese immigranten naar Suriname. Han Jing viel op dinsdag 9 januari 2023 de eer te beurt om als zesde diplomaat een presentatie te verzorgen in de reeks diplomatenlezingen van het Surinaams Diplomaten Instituut (SDI). Zowel de Chinese afgezant als minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) benadrukt dat people-to-people contact uiterst belangrijk is in het versterken van de bilaterale relatie.

Ambassadeur Han Jing

De Chinese ambassade zal zich daarom dit jaar inspannen om nog meer Surinamers in China te verwelkomen voor trainingen en kennisuitwisseling. Verder zal zij in Suriname activiteiten organiseren met het doel meer Surinamers te bereiken met de Chinese cultuur. De diplomaat blikte in zijn presentatie dan ook terug naar activiteiten die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en waarbij de Chinese cultuur tot uiting is gekomen. Hij noemde het Chinees Nieuwjaar, de viering van 170 jaar Chinese Immigratie, Night of Chinese Costume en het Chinees Filmfestival. Ambassadeur Han Jing kijkt ook positief terug op de deelname van Suriname aan de 7e Chinese internationale import-export beurs in november 2023. Alle activiteiten dragen volgens hem bij aan een beter intermenselijk contact en een sterkere relatie.

De diplomaat hield zijn lezing onder de titel: “China’s Foreign Policy And China-Suriname Relation In The New Era”, waarbij hij vooruitblikte op de relatie met Suriname in de komende periode. Hij zegt dat de twee landen een strategisch partnerschap hebben, elkaar ondersteunen en een win-win-relatie onderhouden. China zal voortgaan met het ondersteunen van Suriname op allerlei gebieden, in verschillende sectoren en mede in het kader van het Belt and Road Initiative. Ambassadeur Han Jing merkte op dat de Surinaamse economie in de afgelopen periode is gestabiliseerd en er een solide basis is gelegd voor ontwikkeling. China wil onverkort doorgaan met het ondersteunen van deze ontwikkeling en zijn bijdrage leveren aan een economisch fundament met voordelen voor de Surinaamse bevolking.

Minister Ramdin

Volgens de Chinese afgezant is het van belang om de Chinese diplomatie te begrijpen. Hij noemt informatie-uitwisseling – zoals de gelegenheid om de presentatie op de diplomatenlezing te verzorgen – van cruciaal belang. “De Chinese diplomatie is”, aldus ambassadeur Han Jing, “gebaseerd op gelijkwaardigheid, medemenselijkheid, gezamenlijke ontwikkeling en wederzijds vertrouwen.” China ondersteunt zowel het Global Development Initiative (GDI) als de Sustainable Development Goals (SDGs). Het land streeft naar globale ontwikkeling en een sterke wereldgemeenschap met een gedeelde toekomst. In dit streven is de relatie met Suriname niet te verwaarlozen daar Suriname als Zuid-Amerikaans land de grootste Aziatische natie op verschillende internationale fora ondersteunt.