De Boodschap
Volksgezondheid

Pfizer vaccins in Suriname gearriveerd

Op vrijdag 20 augustus j.l. is de eerste bezending van 140.400 doses Pfizer vaccins, aangekomen. Suriname ontvangt in de komende periode, een totaal van 549.900 doses Pfizer vaccins vanuit de Verenigde Staten van Amerika. Deze vaccins zijn een donatie aan de Caricom, waar ook Suriname uit kan putten. De urgentie voor het laten toedienen van vaccinaties is nog steeds erg hoog in ons land. Het bestrijden van de pandemie en het tegengaan van de verspreiding van het corona virus zijn noodzakelijk om een leefbaar en aantrekkelijk economisch klimaat in ons land te bewerkstelligen.

Het Pfizer vaccin zal voornamelijk toegediend worden aan jongeren tussen de 12 jaar en 17 jaar. En aan volwassenen die vanuit de beschikbare vaccins, zoals Astrazenica, Moderna en Sinopharm, de voorkeur geven aan het Pfizer vaccin. Momenteel zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart om het toedienen van het Pfizer vaccin, vlot te doen verlopen. Er zal vervolgens een officiële lancering plaatsvinden voor het toedienen van de Pfizer vaccins aan jongeren tussen 12 en 17 jaar oud. Ook de juridische aspecten worden onder de loep genomen, vanwege de minderjarige leeftijd van deze jongeren.

De gevreesde en zeer besmettelijke Delta variant heeft enkele weken geleden, ook zijn intrede gedaan in Suriname. Hierdoor is de noodzaak voor vaccinatie onder de verschillende leeftijdsgroepen in onze samenleving, meer dan ooit gewenst. Vaccinatie blijft een persoonlijke keus en eenieder bepaalt zelf op welke manier, de verantwoordelijkheid wordt genomen voor de eigen gezondheid. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat vaccinatie de kans op infectie door deze besmettelijke Delta variant, enorm verkleint. Het virus is door vaccinatie minder makkelijk over te brengen op anderen. En maakt anderen minder vatbaar voor besmetting. De nationale protocollen zoals MoHanA (mondkap opdoen, handen reinigen en minimaal anderhalve meter afstand houden) gelden, nog steeds in Suriname voor gevaccineerden en niet-gevaccineerden.
De minister van Volksgezondheid brengt zijn erkentelijkheid over aan de Amerikaanse overheid voor deze geste.