De Boodschap
Kabinet van de President

Poerwodadiweg volgende stop Landelijk Woningbouwprogramma

Aan de Poerwodadiweg in het district Wanica, is het startsein gegeven voor het Landelijke Woningbouwprogramma van de overheid. Projectcoördinator Mark Rommy heeft bij deze gelegenheid gewezen op het bijzondere van dit project, dat het publiek-private partnerschap (PPP) omarmt. “Hier bundelen de overheid, de private sector en diverse stakeholders hun krachten om het project te realiseren.” Het project biedt woningzoekenden de mogelijkheid om een compleet pakket te kopen, inclusief kavel en woning.

Rommy legt uit dat de overheid, vertegenwoordigd door de ministeries van Openbare Werken en Financiën en Planning, zorgdraagt voor infrastructuur en basisvoorzieningen. “Hierdoor daalt de commerciële kavelprijs aanzienlijk, bijvoorbeeld van $19.800 naar $7.200. De Centrale Bank faciliteert leningen tegen gunstige voorwaarden, waardoor normale hardwerkende Surinamers een kavel en huis kunnen verwerven”, aldus de coördinator.

De functionaris merkt op dat het project gefundeerd is op transparantie en eerlijkheid. “Met 150 beschikbare kavels is het project gericht op de behoeften van de gemeenschap.” De screening wordt uitgevoerd door de bank na aanmelding bij de Stichting Volkshuisvesting. De projectcoördinator benadrukt dat het project zich richt op mensen die voldoen aan de criteria en de hypotheeklasten kunnen dragen. “Er zijn minder kavels dan behoeftigen, maar daarom zijn we bezig met meerdere partners. Wij maken ook de kavels van Reeberg, Peprepin. Merveille bouwrijp”, geeft Rommy aan. Hij laat doorschemeren dat er op 22 december een aanvang wordt gemaakt met werkzaamheden op Charlesburg.

De verwachting is dat tegen eind februari 2024 landelijk alle kavels zijn toegewezen. “Met een jaarlijks streefdoel van 500 woningen en de ondersteuning van verschillende partners en stakeholders, waaronder ECO Real Estate Development, de Finabank en het ministerie van Openbare Werken, zet het programma zich in om woningzoekenden snel van woonoplossingen te voorzien. Daarnaast zijn de Centrale Bank van Suriname als partner en het ministerie van Financiën en Planning nauw betrokken. Het is een groot deel aan partners en stakeholders die allemaal hun eigen rol hebben om de Surinamer te helpen met huisvesting”, nuanceert de projectcoördinator.

President Chandrikapersad Santokhi onderstreepte dat de regering zekerheid wil geven aan mensen. “Wij willen mensen ondersteunen om te kunnen bouwen. Het is belangrijk om als regering in te komen met infrastructuur en nutsvoorzieningen. De burger moet inkomen met het besluit om te bouwen. Wij zorgen voor alle randvoorwaarden. De woningnood kan opgelost worden met de 7 procent financiering en renovaties door het Affordable Housing Project (AHP)”, aldus het staatshoofd, dat de samenleving oproept om gebruik te maken van de mogelijkheden.