De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Opendeurbeleid Mac Andrew vergroot betrokkenheid jongeren organisaties bij beleid

In het kader van de voortzetting van het opendeurbeleid heeft minister Steven Mac Andrew op 11 december jongstleden een ontmoeting gehad met Mitch Matroos, voorzitter van Social Army; een Surinaamse stichting die bestaat uit jongeren die sociale projecten in de samenleving uitvoeren, en Xergio Caffe, ondernemer die in partnerschap optrekt met Social Army. Bij deze gelegenheid heeft Caffe een presentatie gehouden voor de minister, de directeur van Jeugdzaken Genti Mangroe en de directeur van het Nationaal Jeugd Instituut (NJI) Mitesh Bhaggoe. De presentatie betrof plannen voor het opzetten van een online gids om dienstverleners en potentiële klanten op deze wijze in contact te brengen met elkaar.

Minister Steven Mac Andrew heeft na de presentatie het belang benadrukt van dialoog, participatie en  samenwerking gericht op het behalen van concrete resultaten en doelen, welke de ontwikkeling van jongeren en Suriname ten goede kan komen. Het idee van Caffe ziet hij als een positieve stap in een poging om vraag en aanbod voor wat betreft dienstverlening bij elkaar te brengen, vooral daar klanten dienstverleners dicht bij hun in de buurt kunnen benaderen. De minister stelde voor om de plannen ook te presenteren aan de constructiesector, andere sectoren van het bedrijfsleven, maar ook andere ministeries en stakeholders. Hij is van mening dat partnerschap nodig is om economische activiteiten te stimuleren. Zowel Mangroe als Bhaggoe kijken positief naar het gepresenteerde en vinden dat het concept nader bekeken en besproken kan worden om na te gaan wat partijen voor elkaar kunnen betekenen voor wederzijds succes.