De Boodschap
Kabinet van de President

President installeert studiegroep voor duurzame ontwikkeling gasreserve

Voor de duurzame ontwikkeling van de offshore Surinaamse gasreserves is een alomvattende strategie op basis van inzichten, ervaring en deskundigheid onmisbaar. Een door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerde studiegroep heeft als opdracht meegekregen deze strategie aan te reiken, zodat de aanzienlijke gasvoorraden – die het potentieel hebben om de economie te transformeren en het Surinaamse volk welvaart te brengen – uiteindelijk op een verantwoorde en duurzame manier worden geëxploiteerd.

De studiegroep, die geleid wordt door Willem Bloem, bestaat uit deskundigen van verschillende vakgebieden. Zij zullen de strategische richting bepalen voor de technische, economische, ecologische en sociale aspecten van offshore gasontwikkeling. Het gaat niet alleen om een kwalitatief team, maar ook een kwantitatieve groep met de potentie om uit meerdere invalshoeken een goed doordachte strategie te formuleren. De studiegroep heeft twee maanden de tijd om met resultaat te komen. Zij zal verder zo breed mogelijk overleg moeten plegen met alle belanghebbenden.

President Santokhi kijkt ook uit naar aanbevelingen die ertoe kunnen bijdragen dat de levensvatbaarheid en duurzaamheid van de gasreserves op lange termijn gewaarborgd zijn. Het staatshoofd merkt op dat Guyana een handreiking naar Suriname heeft gedaan om de offshore gasvoorkomens gezamenlijk te ontwikkelen en op deze manier mogelijke negatieve gevolgen te minimaliseren. President Santokhi voegt eraan toe deze eindige hulpbron zodanig moet worden benut dat het maximaal rendement oplevert.

De aanbevelingen zullen de standpunten en belangen van alle Surinamers moeten weerspiegelen en investeerders stimuleren om hun bijdrage te leveren aan de ontwikkelingsrichting van het land. “Transparantie en verantwoordingsplicht moeten worden ingezet in dit proces”, aldus president Santokhi. Hij wees erop dat de verwachtingen voor het werk dat de commissie zal leveren, hoog zijn. Daarom is een goede en constructieve samenwerking binnen de groep van eminent belang.