De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi vraagt samenleving broederschap en barmhartigheid te omarmen

“Als president van het land, doe ik een beroep op u allen, om broederschap en barmhartigheid te omarmen en te werken aan de vooruitgang en welvaart van ons land. Door samen te werken en wederzijds begrip te bevorderen, wijzen we de weg naar een betere toekomst voor iedereen, ongeacht ras, godsdienst en levensovertuiging”. Zo sprak president Chandrikapersad Santokhi op maandag 2 mei 2022 ter gelegenheid van Idul-Fitre, op het Onafhankelijkheidsplein. Het Idul-Fitre feest markeert het einde van de Ramadan; de vastenmaand van de moslims.

Het staatshoofd roept op de eenheid, opoffering en broederschap onder de samenleving te bevorderen, door een einde te maken aan negatief gedrag, waaronder jaloezie, hebzucht en haat. Hij merkt op dat net als onze voorouders, die hard gewerkt hebben voor het nageslacht, we ook gezamenlijk de schouders onder het werk moeten zetten en zorgen voor duurzame ontwikkeling.

De president leeft ook mee met de personen die getroffen zijn door de wateroverlast, waarmee ons land de afgelopen periode geconfronteerd is geraakt. Ook Suriname blijft volgens hem niet bespaard van de effecten van klimaatsverandering. Het staatshoofd meent dat wij gezamenlijk er alles eraan moeten doen om de natuur en ons milieu te beschermen. Hij bleef ook stilstaan bij de oorlog in Oekraïne en het zinloos geweld in de wereld. “Laten we daarom, op Idul-Fitre, extra bidden voor de onschuldige mensen die het leven hebben gelaten, maar ook voor het beëindigen van de oorlog”.

President Santokhi: “Op deze bijzondere dag bedanken moslims de Schepper voor het feit, dat ze de wilskracht en het uithoudingsvermogen hebben gekregen om het vasten te voltooien.” Hij stelt verder dat de gelovigen niet alleen voor zichzelf en hun naasten hebben gevast, maar ook voor land en volk. Als regeringsleider is het staatshoofd ervan overtuigd dat mede dankzij de collectieve offers, die de samenleving brengt, de economie van het land volledig zal herstellen.