De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: “Wet- en regelgeving voor gelijke kansen vrouwen aanpassen naar tijdsgeest”

De wet- en regelgeving die waarborgt dat vrouwen gelijke kansen hebben, zal moeten worden aangepast naar de huidige tijdsgeest. Deze mening is president Chandrikapersad Santokhi toegedaan. Het staatshoofd sprak op maandag 8 maart 2021 tijdens de buitengewone openbare vergadering van het parlement in het kader van de 100ste Internationale Dag van de Vrouw. Verdere gelijkwaardigheid op de werkvloer en op het gebied van arbeidsvoorwaarden, equal employment opportunities en bestrijding van het glazen plafond binnen de publieke en private sector zijn enkele voorbeelden. Gelijkwaardige participatie van alle groepen en lagen in de besluitvorming en ontwikkeling en versterking van sociale rechtvaardigheid, zijn zaken die met nieuwe wet- en regelgeving verder kunnen worden bevorderd.

Onze wetgeving zal, aldus het staatshoofd, moeten voorzien in de realisatie van gendergelijkheid. Daarbij zullen ook de internationale verdragen over de positie van vrouwen in acht moeten worden genomen. Van de internationale vrouwenconferenties, de verschillende NGO’s en multilaterale organisaties kan Suriname nog veel leren en de regering zal hier specifieke aandacht aan besteden. “Ontwikkeling van een land houdt ook in; ontwikkeling van de gelijkwaardigheid van verschillende groepen in de samenleving en de bestrijding van genderongelijkheid”, aldus president Santokhi.

Hij merkte op dat de vrouw nog te vaak slachtoffer is van criminaliteit, geweld en mensenhandel. Als samenleving moeten we een eenduidig standpunt hiertegen innemen. Verder komt seksueel molest op de werkvloer nog veel te vaak voor, evenals huiselijk geweld. Deze zaken moeten bestreden worden door het verhogen van het bewustzijn hiervan binnen de samenleving, maar ook door strakkere handhaving. President Santokhi zegt dat hij zich mede daarom tijdens zijn periode als minister van Justitie en Politie sterk heeft gemaakt voor de Wet Bestrijding Huiselijk Geweld.

Hij noemt het aspect van mensenhandel prevalent in Suriname. Suriname is een bronland, doorvoerland, alsook het land van bestemming voor vrouwen en kinderen die onderworpen worden aan sekshandel en dwangarbeid. Het staatshoofd benadrukt dat de anti-mensenhandel eenheid van de politie intensiever hiertegen zal moeten optreden. Politie en justitie moeten toegankelijker worden voor vrouwen die het slachtoffer zijn van deze ernstige delicten. Echter moet er ook gezorgd worden voor voldoende psychologische begeleiding en de beschikbaarheid van lange-termijnopvang voor slachtoffers van mensenhandel. De inzet en training voor maatschappelijk werkers en personeel van de opvanghuizen voor slachtoffers moet worden opgepakt. President Santokhi zei verder dat in het kader van vrouwenrechten, armoedebestrijding een bijzondere prioriteit heeft.