De Boodschap
Kabinet van de President

President wenst evaluatie Open Markt Operaties

President Santokhi is voorstander van constante evaluatie van de maatregelen ter beteugeling van de wisselkoers voor vreemde valuta. Vanuit de Centrale Bank van Suriname (CBvS) vinden er Open Markt Operaties (OMO) plaats. Om het succes van deze operaties onder de loep te nemen en voorstellen te doen aangaande de weg voorwaarts, is binnen de regeringsraad goedkeuring gegeven voor een presidentieel team.

Dit team bestaat uit Stanley Kermechend Raghoebarsing, Jim Bousaid en Glenn Gersie. Het team heeft twee weken om met een advies te komen. Relevante maatregelen en voorstellen zullen tijdens de eerstvolgende regeringsraad op woensdag 23 november 2022 worden besproken. Hierbij zal de regering bijdragen meenemen van het ingestelde platform, financiële deskundigen en de Governor van de CBvS.

De regering zal na het advies gerichte maatregelen treffen die de beweging van de wisselkoers positief moeten beïnvloeden.