De Boodschap
Binnenlandse Zaken

BiZa hecht waarde aan kwaliteit theologenopleiding

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) staat met haar beleidsgebied Religieuze Aangelegenheden (RA) in direct contact met een groot deel van geestelijken. De multi-etnische en multiculturele Surinaamse samenleving vraagt van geestelijken, dat die voldoende inzicht bezitten van de complexe innerlijke opbouw van de Surinaamse mens. “De geestelijke zal de taal, de gewoonten, gebruiken, gedrag en karaktereigenschappen van de Srananman moeten kennen, om te weten hoe hij daarmee moet omgaan,” aldus minister Bronto Somohardjo bij het openingscollege van de Evangelical School of Theology (EST) op dinsdag 15 november 2022. Deze start van het collegejaar 2022 – 2023 vond plaats in de Christian and Missionary Alliance (CAMA) gemeente aan de Grote Combeweg.

De bewindsman voelde zich vereerd om dit gerenommeerd instituut dat in 2018 als grootste theologische opleiding in Suriname werd beschreven, te mogen toespreken. Naast het openingscollege vond ook de Bachelor diploma-uitreiking aan 11 studenten plaats, terwijl tien studenten het mbo-niveau hebben afgerond. De 11 Bachelor geslaagden bestaat uit 8 vrouwen en 3 mannen en de mbo-geslaagden bestaat uit 7 vrouwen en 3 mannen. Op die avond werd ook het 20-jarig bestaan van EST herdacht.

“De bewaking van de kwaliteit van de geestelijke zorg, alsmede de integriteit van de geestelijke begint bij de opleiding,” onderstreepte de BiZa-minister. Hij weet ook dat het kunnen toerusten van deze groep, zodat zij het werk succesvol kunnen uitvoeren, niet gemakkelijk is. “Ik ben echter ervan overtuigd dat, als we bewust zijn van onze taken en oprecht bezig zijn, de Almachtige ons zal leiden,” aldus minister Somohardjo

Vanaf de oprichting van de EST op 13 november 2002 heeft de opleiding in totaal 16 klassen gedraaid waarvan 9 in Paramaribo, 3 in Lelydorp, 3 in Commewijne en 1 in Saint- Laurent. De school krijgt elk jaar inschrijvingen binnen van verschillende denominaties die de opleiding succesvol afronden. Dit jaar is er een slagingspercentage van 53% behaald, wat een mijlpaal is voor EST.