De Boodschap
Kabinet van de President

Presidentiële werkgroep streeft naar duurzame ontwikkeling Brokopondo

De presidentiële werkgroep Ontwikkeling Brokopondo streeft naar een duurzame oplossing voor de noden waarmee het district en zijn bewoners te kampen hebben. De commissie heeft op donderdag 9 februari haar maandelijkse verslag aan president Chandrikapersad Santokhi uitgebracht. Het gaat onder meer om herstel van de door wateroverlast getroffen gebieden en compensatie aan de huishoudens. President Santokhi complimenteerde de werkgroep voor haar inzet.

Tijdens het onderhoud met het staatshoofd zijn de meest cruciale ontwikkelingen besproken. Het district heeft de afgelopen tijd te kampen gehad met wateroverlast en andere problemen als gevolg daarvan. Op basis van petities en de gewenste oplossingen die zijn ingediend door de districtsbewoners heeft president Santokhi de werkgroep op 27 juli 2022 aangesteld. Voorzitter Ratling heeft officieel een rapport aan het staatshoofd overhandigd, waarin de bevindingen en geboekte resultaten na de wateroverlast zijn vervat.

Ratling zegt dat reeds 25 % van de getroffen huishoudens hun compensatie hebben ontvangen. De landbouwers moeten nog uitbetaald worden. Volgens de voorzitter is er een achterstand in de uitbetaling opgetreden vanwege het feit dat vele mensen nog geen bankrekening hebben en omdat er een algehele opschoning van de ingediende lijsten moet plaatsvinden. Met de Trustbank is er een samenwerking aangegaan om het probleem met bankrekeningen te verhelpen. Er zijn intussen ook meerdere aanmeldingen geweest waardoor de registratielijst aangepast moet worden. Voor dit alles is er een week uitgetrokken. Ratling hoopt daarna op een complete lijst van alle landbouwers.

President Santokhi stelde de groep voor om een werkbaar systeem te ontwikkelen zodat er een gedegen controle kan worden uitgevoerd en dat de donatiemiddelen daadwerkelijk bij de rechthebbenden terechtkomen. Het staatshoofd complimenteerde de werkgroep om haar daadkracht en voortvarendheid. Hij kijkt uit naar het verdere inspanningen van de werkgroep ter herstel van het Brokopondogebied.

Ratling geeft aan dat de werkgroep gaat voor een duurzame oplossing voor de slachtoffers van de watersnood, zowel de huishoudens als de landbouwers. “We gaan voor een gedegen aanpak en zullen een onderzoek doen in het gebied om na te gaan hoe de huishoudens duurzaam te ontwikkelen en weerbaar te maken”, aldus de voorzitter. Dit zal geschieden in overleg met vertegenwoordigers van het Traditioneel Gezag van Brokopondo, ondernemers, niet-gouvernementele organisaties die in Brokopondo actief zijn en ministeries. Al deze actoren zijn vertegenwoordigd in de werkgroep.