De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Minister Ramdin: ‘Onderlinge afhankelijkheid verplicht samenwerking voor mondiale oplossingen’

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Zaken (BIBIS) heeft op dinsdag 24 januari 2023 namens president Chandrikapersad Santokhi geparticipeerd aan de 7e top vergadering van staatshoofden en regeringsleiders van de gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC) in Buenos Aires, Argentinië.

Het doel van deze topontmoeting was om samen de resultaten te bespreken die in de loop van 2022 zijn bereikt alsook de uitdagingen voor de toekomst van de gemeenschap. Tijdens deze vergadering heeft ook de overdracht van het voorzitterschap van CELAC plaatsgehad van Argentinië naar St. Vincent and the Grenadines.

Minister Ramdin sprak zijn waardering uit aan de voorzitter van CELAC voor het bijeenroepen van de 7e top vergadering van staatshoofden en regeringsleiders en het faciliteren van de deelname van de leden. Hij feliciteerde St. Vincent and the Grenadines met het voorzitterschap en gaf hen mee dat zij op de ondersteuning van Suriname kunnen rekenen. De minister benadrukte het belang van CELAC voor eenheid, samenwerkingsrelaties en vreedzaam samenleven op basis van respect voor diversiteit.

De bewindsman maakte van de gelegenheid gebruik om de Republiek Brazilië welkom te heten die terug zijn in de ECLAC- familie. Hij gaf aan dat de regering van Suriname nadrukkelijk de gewelddadige invasie van overheidsgebouwen in Brazilië veroordeelt en dat Suriname hen ondersteunt in hun niet-aflatende inzet voor democratie en de rechtstaat.

Minister Ramdin gaf in zijn betoog aan dat wij ons in zeer uitdagende tijden bevinden. Hij haalde enkele schokken aan die wereldwijd te merken zijn geweest. Deze zijn onder andere de Covid-19 pandemie, de wereldwijde financiële crisis, de oorlog in Oekraïne, de gevolgen van klimaatverandering op, onder andere, gezondheid en voedselveiligheid. De bewindsman gaf verder aan dat de Covid-19 pandemie veel meer effect heeft gehad op de kleine en kwetsbare economieën die het nog steeds moeilijk hebben omdat hun herstel langzaam verloopt.

De minister herhaalde de statement van president Santokhi, gedaan tijdens de 77ste zitting van de Algemene Vergadering van de United Nations dat financiën de ruggengraat van duurzame ontwikkeling vormen. “De tijd is gekomen en de tijd is nu voor een echte hervorming van de wereldwijde financiële architectuur”, benadrukte de minister. Voorts gaf de minister aan dat binnen de Caricom er een uitgebreide respons en stappenplan is ontwikkeld om de uitdagingen aan te gaan en de landbouwsector van de regio te laten groeien. Het betreft een programma voor vermindering van de voedselimportrekening welke is goedgekeurd door de Caricom staatshoofden, en is gericht op het terugdringen van de voedselimport in de regio met 25 procent tegen het jaar 2025.

Tenslotte gaf de bewindsman aan dat de crises en uitdagingen waarmee de wereld geconfronteerd wordt, alleen samen aangepakt en opgelost kunnen worden en dat onderlinge afhankelijkheid ons ertoe dwingt dit te doen en zodoende mondiale uitdagingen aan te kunnen gaan om eveneens mondiale oplossingen te creëren. “We moeten samenwerken om een veilige wereld met kansen en mogelijkheden te bieden en zekerheden voor duurzame groei,” besloot de minister.