De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Rapport evaluatie statuten SAO en SPWE overhandigd aan minister Mac Andrew

De commissie Evaluatie Statuten SAO en SPWE onder leiding van Naomi Esajas-Friperson, voorzitter van de Raden bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) en de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), heeft het eindverslag van de evaluatie overhandigd aan minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ). De evaluatie was noodzakelijk in het streven van het ministerie naar meer efficiëntie en effectiviteit van zijn werkarmen, aangezien zij gedeeltelijke uitvoerders zijn van het werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid. Tegen deze achtergrond heeft minister Mac Andrew in maart 2023 een commissie geïnstalleerd om de statuten van de (SAO) en de (SPWE) te evalueren. De evaluatie heeft geresulteerd in advies voor aanpassing van de statuten om beter te kunnen inspelen op de uitvoering van het nieuw arbeidsmarktbeleid. Op 6 december 2023 heeft de commissie het eindverslag overhandigd aan de minister. Voorafgaand aan de overhandiging  zijn de concepten gewijzigde statuten gepresenteerd aan de minister.

Na een grondige evaluatie is de commissie tot de conclusie gekomen dat de statuten van beide stichtingen aan aanpassing  toe zijn. Er zijn consultaties gehouden met interne en externe stakeholders. Belangrijke zaken die zijn toegevoegd in de statuten van de stichtingen betreffen het fungeren als instrument bij de bestrijding van armoede en werkloosheid en het geven van advies en begeleiding. De aanpassing van de statuten betreft in grote lijnen de synchronisatie van de statuten van de stichtingen met aanpassingen naar huidige situaties. Daarbij werden genoemd: opleidingen, trainingen en samenwerkingsverbanden op nationaal en internationaal niveau met internationale organisaties. Maar ook zaken die de stichtingen, directie, staf en personeel intern raken. Er zijn belangrijke discussiepunten in het rapport opgenomen die meer betrekking hebben op interne aangelegenheden binnen de stichtingen. Uiteindelijk is aan de minister gepresenteerd, een evaluatie rapport, concept gewijzigde statuten en een routekaart  om te komen tot de daadwerkelijke implementatie van de aangepaste statuten.

Minister Mac Andrew vindt het noodzakelijk dat de Statuten van de SAO en SPWE worden aangescherpt voor verdere efficiëntie en effectiviteit binnen deze werkarmen, die zich veelal richten op vaktrainingen en ondernemerschap. Hij heeft de commissie bedankt voor het goede werk dat zij heeft verzet. De bewindsman heeft ter plekke zijn visie gegeven over interne zaken die aan verandering toe zijn bij de stichtingen.  Het rapport zal hij grondig bestuderen waarna partijen kunnen overgaan tot daadwerkelijke aanpassing van de statuten.